Kolektif Şirket

Kolektif Şirket

Kolektif şirket, ticaret unvanı altında  bir işletmeyi işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kolektif şirket kuruluş ve yönetimleri kolay bir şirket türüdür. Kolektif şirket en az iki ortakla kurulur. Kolektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme görevine ve hakkına sahiptir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine veya tümüne verilebilir.

Kolektif şirketlerde sermaye şartı yoktur. Kolektif şirketlerdeki öz sermaye, ortakların sağlamış olduğu sermaye üzerinden elde edilir.

Kolektif şirket sözleşmesinde ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların pasaport numarası, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası), şirketin kolektif olduğu, ticaret unvanı ve merkezi, işletme konusu, her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü ve tutarı, şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli, imza yetkilileri yer almalıdır.

Kolektif Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajlar

 Kolektif şirket kurmanın bazı avantajları şunlardır;

 • En büyük avantajı kolektif şirketin kolay kurulmasıdır.
 • Kolektif şirket kapanış ya da tasfiye işlemleri diğer sermaye şirketlerine göre daha kolaydır.
 • Diğer şirketlerin aksine kolektif şirkette kesin bir minimum sermaye tutarı bulunmaz ve Kolektif şirketlerde sermaye belirlidir.
 • Kolektif şirket kuruluş masrafları düşüktür.
 • Her ortağın şirketi denetleme hakkı vardır.

Kolektif şirket kurmanın bazı dezavantajları şunlardır;

 • Şirket için eşitsizlik ve anlaşmazlık oranı oldukça yüksektir. Bunun nedeni kolektif şirkette ortaklar, ortaya koydukları sermaye kadar söz sahibidir. Ortakların sahip olduğu haklar ortaya konulan sermayeye bağlı şekilde artıp azalabilir.
 • Kolektif şirket, alacaklılarının borçlarını şirket ortaklarından temin etmesine izin verir.
 • İlk kuruluş sırasında kesin bir sermaye belirleme zorunluluğu bulunmasa da şirket kurmak için ortakların bir sermayeye sahip olması gerekir.

Kolektif Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

 • Dilekçe
 • Esas sözleşme
 • Ortak dışından yetkili var ise Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Vesikalık resim
 • Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısı

Türkiye’de şirket kuruluşu ile ilgili yazımızı ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Yazılar

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname

zorunlu nedenle fazla calisma

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma

Zorunlu Nedenlerle yapılan Fazla Çalışmalar İşveren işçilere ücretlerini ödemek zorunda mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca yapılan fazla çalışmaların işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde işverenler

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

Soru Sor

Son Blog Yazıları

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname

zorunlu nedenle fazla calisma

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma

Zorunlu Nedenlerle yapılan Fazla Çalışmalar İşveren işçilere ücretlerini ödemek zorunda mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca yapılan fazla çalışmaların işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde işverenler