Kolektif Şirket

Kolektif Şirket

Kolektif şirket, ticaret unvanı altında  bir işletmeyi işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kolektif şirket kuruluş ve yönetimleri kolay bir şirket türüdür. Kolektif şirket en az iki ortakla kurulur. Kolektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme görevine ve hakkına sahiptir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine veya tümüne verilebilir.

Kolektif şirketlerde sermaye şartı yoktur. Kolektif şirketlerdeki öz sermaye, ortakların sağlamış olduğu sermaye üzerinden elde edilir.

Kolektif şirket sözleşmesinde ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların pasaport numarası, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası), şirketin kolektif olduğu, ticaret unvanı ve merkezi, işletme konusu, her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü ve tutarı, şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli, imza yetkilileri yer almalıdır.

Kolektif Şirket Kurmanın Avantajları ve Dezavantajlar

 Kolektif şirket kurmanın bazı avantajları şunlardır;

 • En büyük avantajı kolektif şirketin kolay kurulmasıdır.
 • Kolektif şirket kapanış ya da tasfiye işlemleri diğer sermaye şirketlerine göre daha kolaydır.
 • Diğer şirketlerin aksine kolektif şirkette kesin bir minimum sermaye tutarı bulunmaz ve Kolektif şirketlerde sermaye belirlidir.
 • Kolektif şirket kuruluş masrafları düşüktür.
 • Her ortağın şirketi denetleme hakkı vardır.

Kolektif şirket kurmanın bazı dezavantajları şunlardır;

 • Şirket için eşitsizlik ve anlaşmazlık oranı oldukça yüksektir. Bunun nedeni kolektif şirkette ortaklar, ortaya koydukları sermaye kadar söz sahibidir. Ortakların sahip olduğu haklar ortaya konulan sermayeye bağlı şekilde artıp azalabilir.
 • Kolektif şirket, alacaklılarının borçlarını şirket ortaklarından temin etmesine izin verir.
 • İlk kuruluş sırasında kesin bir sermaye belirleme zorunluluğu bulunmasa da şirket kurmak için ortakların bir sermayeye sahip olması gerekir.

Kolektif Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Evraklar

 • Dilekçe
 • Esas sözleşme
 • Ortak dışından yetkili var ise Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • İkametgah belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Vesikalık resim
 • Kolektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısı

Türkiye’de şirket kuruluşu ile ilgili yazımızı ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Yazılar

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir? İş hukuku en yalın tanımıyla bağımlı çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla

Soru Sor

Son Blog Yazıları

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta