Faaliyet Alanlarımız

Faaliyet Alanlarımız

İş Hukuku

Büromuzun iş hukuku alanında uzman ekibi, işverenlere ve çalışanlara iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili her konuda hukuki destek vermektedir. İşveren müvekkillerimizin insan kaynakları politikalarının ve prosedürlerinin hazırlanmasından başlayarak şirket ilgili departmanları ve yöneticileri ile günlük olarak irtibat halinde sürekli bir koordinasyon yürütülmekteyiz

Şirket Kuruluşu

Manyas Hukuk Bürosu, şirket kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması ve benzeri işlemlerin hukuki açıdan en sağlıklı şekilde yapılması için gerekli tüm hukuki desteği sağlamaktadır.

Aile Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, toplumun en önemli yapı taşı olan aile kurumunun bireylerin en az zarar ile çıkmalarını sağlayacak şekilde ; evlilik öncesi mal ayrılığı sözleşmelerinin hazırlanması, evlilik sırasındaki durumlar, boşanma, evlilik sonrası mal paylaşımları, çocukların velayeti, anlaşmalı boşanma, yurt dışında alınan kararların tanıma ve tenfizi gibi konularda müvekkillerine hukuki hizmet sunmaktadır.

Vatandaşlık Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, Türkiye’de bulunan yabancı vatandaş statüsündeki bireylerin Türkiye’de onlar için gerekli olan çalışma izni, oturma izni vb. diğer hukuki işlemlerin yürütülmesi için her türlü hukuki yardım hizmetini sunmaktadır. Ekibimiz yabancı dil bilen üyeleri sayesinde müvekkilleri ve kurumlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurarken onların sorunları için en uygun hukuki çözümü sunmaktadır.

Basın Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, son dönemlerde çok önemli hale gelen bilişim ve basın birimlerini koruyan medya hukuku ile ilgili olarak müvekkillerine, tekzip, kişilik hakları ihlali tespiti ve tazminat davaları, ilgili durumdan doğan cezai işlemlerin gerçekleştirilmesi, domain işlemleri ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, dijital reklamcılık ve dijital medyada telif hakları, vb. konularda çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Sözleşme Hukuku


Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acenta sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri alanında uzmanlığa sahiptir.

Deniz Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, deniz hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlere tüm konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özelikle Deniz ticaret hukuku, deniz taşımacılığı, deniz personeli yönetimi, uluslar arası sözleşmeler ve evrensel deniz hukuku uygulamaları konusunda müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

İcra İflas Hukuku

Manyas hukuk özelikle kurumsal icra konusunda şirketlere deneyimli kadrosu ve bölgelerde organizasyon kurma yeteneği ile gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet vermekte ve müvekkillerinin ilgili sorununu en kısa sürede sonuca ulaştırmaktadır. İcra takip, icralardan kaynaklanan davalara bakılması, ipotek uygulaması, ipoteğin paraya çevrilmesi gibi konularda konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz. 

Birleşme ve Devralmalar

Ekibimiz, birleşme ve devralmalarda, alıcı, satıcı, hedef şirket ve proje finansörü konumundaki müvekkillerine, hukuki durum ve risk tespiti (Due Diligence), birleşme sözleşmeleri, ortak girişim (Joint Venture) sözleşmeleri, konsorsiyum sözleşmeleri, pay devri sözleşmeleri, pay rehni sözleşmeleri, oy sözleşmeleri, hakimiyet ve pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması, tadil edilmesi, analiz ve müzakere edilmesi, bu süreçte gerekli olan tüm izin ve ruhsatların alınması konularında destek vermektedir.

Fikri Sinai Mülkiyet Hukuku

Büromuz müvekkillerine marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografyaları, telif, ticari sır, bilgisayar yazılımları, araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri alanında özellik taşıyan ürün ve hizmetler ile bunların üretim ve sunumlarına ait fikir, süreçler, diğer fikri ve sınai mülkiyete tabi olan değerlerin tescili ve korunması konularında destek sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Manyas Hukuk Bürosu olarak, konusunda uzman ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerin ve bireysel işletmelerin analizinin yapılması, ihtiyaçlarının saptanması, farkındalık eğitimlerinin verilmesi, ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek dokümanların hazırlanması ve veri sorumlularının kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususlarında danışanlarımıza analitik, çözüm odaklı ve güven verici hizmet sunmaktayız.

Savunma Sanayi

Manyas Hukuk Bürosu, savunma sanayi alanında yer alan her ölçekteki kurumlara danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermektedir

Gemi İnşa Sanayi

Manyas Hukuk Bürosu, deneyimli ve işinde uzmanlaşmış ekibi ile gemi inşa sanayi sektöründe öncü firmalara danışmanlık ve hukuki temsil hizmeti vermektedir. Hukuki sorunlara karşı birden çok bakış açısıyla yaklaşan ekibimiz sektöre uygun ekonomik ve verimli çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Yurtdışında Gemi Tescil Silinmesi ve Şirket Kapanış Tasfiyesi

Tekne, yat gibi deniz araçlarının maliki olarak işlev gören bir şirketin, tekne satıldıktan sonra en kısa sürede kapanışının işlemleri ve gemi tescillerinin silinmesi gibi alanlarda hukuki destek sunuyoruz. 

Yurtdışında Oturum ve Vatandaşlık

Manyas Hukuk Bürosu, yurtdışına yerleşmek isteyen veya başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmek isteyen kişilere bu konuda hukuki danışmanlık ve hukuki temsil hizmetleri vermektedir. Yabancı dil bilen ekip üyelerimiz ve yurtdışı bağlantılarımız sayesinde istenilen sonuca en kısa sürede ulaşılmaktadır.

Yurt Dışında Yatırım

Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı alanında uzmanlaşmış ekibimiz, Türkiye’de faaliyette bulunmak isteyen birçok yabancı yatırımcı için şirket, şube, irtibat büroları, temsilcilik kuruluşu, know-how, lisans sözleşmeleri, bayilik ve distribütörlük sözleşmelerinin akdedilmesi, yap-işlet-devlet modelinin uygulanması da dâhil olmak üzere yatırım alanında her türlü hukuki desteği sağlamaktadır. Yabancı dil bilen ekip arkadaşlarımız müvekkiller ile doğrudan iletişim halinde olarak sağlıklı ve verimli bir çalışma yürütülmesini sağlamaktadır.