Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye uzun yıllar uluslararası yatırımları Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki benzersiz ticaret konumu nedeniyle kendine çekmiştir. Türkiye’nin ana şehirlerinde ve çevresinde, birçok uluslararası şirket operasyonlar kurarak ülkenin dünya çapındaki önemini kanıtladı. Özellikle İstanbul bu büyük şirketlerin çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor.

Yerli yatırımcılara uygulanan kurallar, Türkiye’de şirket veya işletme kuran ve hisse devri yapan yabancılar için de geçerlidir. Yani kurallar yerli yatırımcılar uygulandığı gibi yabancı yatırımcılara da uygulanmaktadır.  Yabancı yatırımcılar Türk Ticaret Kanunu’nda listelenen, özel sermaye ve halka arz işlemlerini destekleyen, uluslararası standartları karşılayan, operasyonel şeffaflığı sağlayan ve iş ortamını Avrupa düzenlemeleriyle uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim çerçevesi oluşturan şirketlerden herhangi birini kurabilir.

Türkiye, süreçleri ve giderleri azaltarak yatırım ortamını iyileştirmek için iş yapmayı kolaylaştıracak önlemler almıştır.

Türkiye’de Limited şirket ve anonim şirket en yaygın görülen şirket türleridir. Yaklaşık olarak tüm şirketlerin %82’si limited şirket iken, %13’ü anonim şirket, % 4’ü kooperatiftir. Komandit ve kollektif şirketlerin toplamı ise yaklaşık %1 civarındadır.

Sonuç olarak, Türkiye’de şirket kurmak şu anda sadece Ticaret Odaları‘nda yer alan ve ticaret merkezi olması gereken Ticaret Sicil Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Şirket Türleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı şirket türü bulunmaktadır. Bunlar;

Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esası geçerlidir. Bu şirketlerin temel özellikleri, işleyişi ve kuruluşları Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kooperatifler hakkında öncelikle Kooperatifler Kanunu uygulanmaktadır. Limited şirket ve anonim şirket Türkiye’de en yaygın görülen şirket türleridir.

Sermaye Şirketleri Nelerdir?

Günümüzde büyük ya da küçük ölçekli birçok yatırımcının sıklıkla tercih ettiği şirket türlerinden birisi sermaye şirketidir. Sermaye şirketleri, ortakların sermayeye katılım oranları kadar hak sahibi olduğu şirket türüdür. Ortakların kişiliği ilk planda sermaye şirketlerinde önemli değildir. Önemli olan şirketin sermeyesidir. Bu sebeple yeni ortakların girmesi, ortakların değişmesi şahıs şirketlerine nazaran daha kolaydır. Ortakların sorumluluğu, şirkete koymayı taahhüt ettiği katılım payı ile sınırlıdır. Ortaklardan birinin şirketten ayrılmasıyla sermaye şirketlerinde ortaklık bozulmaz.  Ortakların şirketteki payları kişisel olmadığından, bu paylar kolaylıkla satılabilmekte ve devredilebilmektedir. Başlıca sermaye şirketleri, limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir.

Şahıs Şirketleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, orta ve küçük ölçekli bir işletme kurmak isteyenlerin tercih edebileceği son derece avantajlı bir yöntemdir. Şahıs şirketlerinde, ortaklar şirketin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı tüm malvarlıkları ile sorumlu olduğu şirket türüdür. Şahıs şirketleri, sermaye gerektirmemeleri, tek kişiyle dahi açılabilmeleri, her türlü alanda faaliyet gösterebilmeleriyle tercih edilen şirket türleridir. Bir şahıs şirketi açarak gıda, turizm,  ithalat, ihracat, imalat, finans, danışmanlık gibi pek çok farklı alanda yasal bir şekilde faaliyet gösterebilirsiniz.

Diğer Yazılar

reddi miras

Reddi Miras

Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı malvarlığının yasal olarak paylaşılması anlamına gelir. Ancak, mirasın kabul edilmemesi durumunda reddi miras davası gündeme gelebilir. Türkiye’de, mirasçılar

Soru Sor

Son Blog Yazıları

reddi miras

Reddi Miras

Miras, bir kişinin ölümü sonrasında geride bıraktığı malvarlığının yasal olarak paylaşılması anlamına gelir. Ancak, mirasın kabul edilmemesi durumunda reddi miras davası gündeme gelebilir. Türkiye’de, mirasçılar