İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından uygulamada en çok dayanılan iş güvencelerinden biridir. İş Kanunu iş sözleşmelerine hangi hallerde son verilebileceğini ve bu durumun hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. İşçiyi korumak adına işverenin iş sözleşmesini feshetme özgürlüğüne sınırlamalar getirmiştir. İşe iade davası kural olarak işçi tarafından açılabilir. İşe iade davasının kabulü halinde işçinin işine iadesine karar verilir ve tazminat gündeme gelir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası her işçi tarafından her koşulda açılabilecek bir dava değildir. Belirtmek gerekir ki, işe iade davası zorunlu arabuluculuk müessesinden sonra açılabilir. Bunun yanı sıra başkaca şartlar da aranmaktadır.

  • İşverenin işyerinde en az 30 işçi çalıştırması

İşçilerin niteliği önem arz etmeksizin 30 işçiyi çalıştırmayan işverene karşı işe iade davası açılamamaktadır. Bu husus işvereni koruyan bir durum olarak kanun koyucu tarafından hüküm altına alınmıştır. 30 işçinin varlığının tespitinde işçilerin fiilen çalışması aranmaksızın iş sözleşmelerinin devam ediyor olması yeterlidir.

  • Davacı işçinin söz konusu işyerinden en az 6 aylık kıdem sahibi olması

6 aylık kıdem süresinin belirlenmesinde dikkate alınacak ölçüt işverene ait tüm işyerlerinde çalışma süresidir. İşyerlerinin aynı iş kolunda olup olmamasının bir önemi yoktur. İşçinin işveren hesabına çalıştığı tüm işyerleri bu kapsama dahildir. Önemli olan husus aynı işverene ait olmasıdır.

  • Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirsiz süreli olması

Belirli bir süreliğine yapılmamış olan iş sözleşmeleri belirsiz sürelidir. İşe iade davası açma koşullarından biri de işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli olmamasıdır.

  • Davacı işçi işveren vekili olmaması

İşyerinin ve işletmenin yönetiminde söz hakkı bulunan işveren vekillerinin iş güvencesinden yararlanması sınırlandırılmıştır. İşveren vekili hem işyerinin idaresinden sorumlu ise hem de işçileri işe alıp işten çıkarma yetkisine birlikte sahipse işe iade davası açamaz. Bu iki yetkiden birinin eksikliği durumunda işe işveren vekilinin işe geri dönüş davası açmasında herhangi bir hukuki engel kalmayacaktır.

  • Davacı işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi

İşverenin işçisiyle arasındaki iş sözleşmesini feshetmesinde geçerli bir sebep yoksa işçi tarafından işe iade davası açılabilir. Haklı sebeplerin varlığı ilgili kanunda sayılmıştır. Daha detaylı bilgi almak için İstanbul İşçi avukatlarından hukuki destek almanızı öneririz.

İşe Dönüş Davası

İş hukuku açısından dönüş davası haksızlığa maruz kalmış işçilerin iş güvencesi kapsamında başvurabileceği işçileri koruyucu bir dava yoludur. Bu davanın sonucunda işçi işine geri dönebilir. Bununla birlikte başka sonuçlar da gündeme gelir. İşçinin boşta geçen süreleri için kendisine birtakım ödemeler yapılır. İşverenin mahkeme kararına rağmen işçinin işe dönmesini engellediği durumlarda işe iadeye aykırılık tazminatı ödemesi gerekir. İşveren işçiyi tekrar iş yerine kabul etmek zorunda değildir ancak bunun hukuki bedelini ödemek zorundadır. İşçi noter aracılığıyla kesinleşen mahkeme kararını tebliğ aldığı günden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için ihtar çekmelidir. İşveren bu ihtarı çekmez ise tazminat ve diğer alacaklarını kaybetmiş olur.

İşe iade davası süresi . İşe İade süresi ne kadar?

İşe İade Süresi

İşe iade davaları kural olarak İş Mahkemelerinde görülmekte olup davanın niteliğine göre farklı sürelerde sonuçlandırılmaktadır. Mahkemelerin iş yoğunluğunun gitgide arttığı gerçeği dikkate alındığında işe iade davalarının ivedilikle çözümlenmesi pek olası değildir. Bu davalar her ne kadar çok kısa süre içerisinde sonuçlanmasa da birtakım hususların varlığıyla bu süre en aza indirgenebilir. Örneğin dava dilekçenizin eksiksiz şekilde hazırlanması davanızın selametini etkileyecek ve sizi daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştıracaktır.

İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davası açmadan önce davacı işçinin öncelikle arabuluculuk müessesine gitme zorunluluğu vardır. Arabulucu aracılığıyla uzlaşamayan işçi daha sonra işe dönüş davasının hukuki sürecini başlatabilir. Arabulucuya belirtilen sürede başvurmak önem arz etmektedir. Kanun koyucu işveren tarafından işçiye iletilen fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurulması gerektiğini hüküm alına almıştır. İşçi kendisine iletilen fesih bildirimini almasından itibaren 1 ay içinde zorunlu olarak arabuluculuk müessesine danışmalıdır. Bu süreçte işçi ve işveren arabulucu huzurunda anlaşmaya ve uyuşmazlığı gidermeye çalışır. Olumlu bir sonuç alınamadığı takdirde ise iş sözleşmesi haklı neden olmaksızın feshedilen davacı işçi son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde iş mahkemesine başvurabilir. İşçi avukatlarının desteğini alarak iş mahkemesinde işe iade davasını açabilir ve mücadelesini başlatabilir. Burada belirttiğimiz süreler hak düşürücü süreler olup bu sürelere riayet edilmemesi durumunda ciddi hak kayıpları ile karşılaşmanız muhtemeldir. Haklarınızı eksiksiz şekilde elde etmek için işçi avukatlarından hukuki destek almayı ihmal etmeyiniz.

Diğer Yazılar

Özel Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim şirket esas sözleşmesinde yapılan her türlü değişiklik genel olarak esas sözleşme değişikliğidir. Esas sözleşme ana sözleşme olarak ta bilinmektedir. Anonim Şirketlerde ana sözleşme değişikliği,

türkiyede yatırım yapılabilecek sektörler

Türkiye’de Yatırım Yapılabilecek Sektörler -1

Türkiye’de Yatırım Yapılabilecek Sektörler Bu yazımızda Türkiye’de yatırım yapılabilecek sektörler arasında olan altyapı, bilişim ve teknolojileri, otomotiv, savunma ve havacılık, enerji ve doğal kaynaklar, kimya,

Uzaktan çalışma

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma Nedir? Uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine

Ücret Kesme Cezası

Ücret Kesme Cezası Nedir?  Ücret kesme cezası, işçinin yapmış olduğu eyleminden kaynaklı olarak kanunda belirtilen şartlar çerçevesinde işçiye verilen disiplin cezalarından biridir.  Ücret kesintisi cezası

Soru Sor

Son Blog Yazıları

Özel Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim Şirket Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim şirket esas sözleşmesinde yapılan her türlü değişiklik genel olarak esas sözleşme değişikliğidir. Esas sözleşme ana sözleşme olarak ta bilinmektedir. Anonim Şirketlerde ana sözleşme değişikliği,

türkiyede yatırım yapılabilecek sektörler

Türkiye’de Yatırım Yapılabilecek Sektörler -1

Türkiye’de Yatırım Yapılabilecek Sektörler Bu yazımızda Türkiye’de yatırım yapılabilecek sektörler arasında olan altyapı, bilişim ve teknolojileri, otomotiv, savunma ve havacılık, enerji ve doğal kaynaklar, kimya,

Uzaktan çalışma

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma Nedir? Uzaktan çalışma, işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine