İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Manyas Hukuk olarak iş hukuku alanında uzman ekibi, işverenlere ve çalışanlara iş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili her konuda hukuki destek vermektedir. İşveren müvekkillerimizin insan kaynakları politikalarının ve prosedürlerinin hazırlanmasından başlayarak şirket ilgili deparmanları ve yöneticilieri ile günlük olarak irtibat halinde sürekli bir koordinasyon yürütülmekteyiz.

Her seviyedeki çalışanların (mavi yaka, beyaz yaka, üst düzey yönetici) işverenleri ile yaşadıkları tüm sorunlarına ilişkin olarak her aşamada destek vermekteyiz. İş sözleşmesinin hazırlanması, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, işe iade, mobbing, iş sözleşmesinin feshi ve iş kazalarından dolayı işverenlerinden alacağı olan her türlü çalışanın hak ve alacaklarının alınması için hukuki destek vermekteyiz. Uyuşmazlıkların anlaşma ile sonuçlanmasının hem çalışan hem de işveren açısından en iyi sonuç olduğuna inanıyoruz ve mümkün olduğunca çalışanların hak ve alacaklarının bu şekilde alınması için çaba harcıyoruz. 

İş Hukuku

İş Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Manyas Hukuk olarak İş Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: 

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava takibi, 
 • Hizmet tespiti davaları nın hazırlanması ve dava takibi, 
 • Kıdem tazminatı, fazla mesai, ihbar tazminatı ve sair haklara ilişkin açılacak davalarının hazırlanması ve dava takibi, 
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, 
 • Fesih süreci ve sonrasındaki dava sürecinin takibi, 
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması, 
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması, 
 • İş sözleşmelerinin güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi, 
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, 
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması, 
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi 

İletişime Geçin

Bizi Arayın

İş hukuku hakkında sorularınız var ise butona tıklayarak bize ulaşabilir, danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

İş Davası Türleri

İşe İade Davası 

İşe iade davası, haklı ve/veya geçerli bir neden olmadan işten çıkarılan ve iş güvencesi kapsamında olan çalışanın işe geri dönmesi için açtığı dava türüdür. İşe iade davası açacak olan çalışan, iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bildirimin kendinse tebliğinden itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurmalı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde ise son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) hafta içinde iş mahkemesinde dava açmalıdır. 

Ücret (Maaş) Alacağı Davası 

Ücret, çalışana, hizmeti karşılığında işvereni tarafından para ile ödenene tutardır. En geç ayda bir ödenmesi gerekir. Ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen çalışan, İş Sözleşmesini haklı bir nedenle feshedebileceği gibi ödenmeyen ücretinin/ücretlerinin tahsili amacıyla alacak davası da açabilir. 

Hizmet Tespiti Davası 

Çalışanın bir veya birden fazla işte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda aranan uygun şekilde çalışmasına rağmen, işveren tarafından sigorta bildirimlerinin yapılmaması (sigortasız çalıştırılması), hizmetinin kuruma bildirilmemesi, geç bildirilmesi veya sigorta primlerinin eksik ödenmesi halinde açabileceği dava türüdür. 

Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası  

Çalışanın iş sözleşmesinin, kanunda kıdem ve/veya ihbar tazminatına hak kazanacağı belirtilen hallerde sona ermesi (işveren tarafından haklı ve/veya geçerli bir neden olmadan feshedilmesi, çalışan tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, evlilik-emeklilik-askerlik gibi nedenlerle sözleşmenin feshi gibi.) durumunda hak kazanılan tazminatlardır. Çalışanın iş sözleşmesinin kıdem ve/veya ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi, ancak işveren tarafından bu tazminatların ödenmemesi halinde çalışan kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödenmesi için bu davayı açabilir. 

İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 

İş kazası nedeniyle hayatını kaybeden çalışanın destek ve yardımından mahrum kalan kimselerin (eşi, çocuğu, annesi, babası gibi), söz konusu ölüm nedeniyle uğradığı zararların tazmini için sorumlulara karşı (Örn: İşveren) açabilecekleri dava türüdür. Yasal dayanağını Türk Borçlar Kanunu’nun 53/3 maddesi oluşturur. 

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/ İstanbul

İş Hukuku Yazılarımız