Çekişmeli boşanma davası nedir, nasıl açılır?

Boşanmayı eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesine şeklinde tanımlayabiliriz. Hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için, eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekir. Aynı zamanda açılan boşanma davasının konusunun kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekir. Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma, eşlerin anlaşmaya […]