Çekişmeli boşanma davası nedir, nasıl açılır?

Boşanmayı eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesine şeklinde tanımlayabiliriz. Hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için, eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekir. Aynı zamanda açılan boşanma davasının konusunun kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Davası


Çekişmeli Boşanma, eşlerin anlaşmaya varamadığı boşanma halidir. Eşlerin velayet, tazminat ve nafaka konularından en az bir tanesinde uzlaşamadıkları davalardır. Taraflar uzlaşamadıkları bu hususlara ilişkin iddia, talep ve savunmalarını mahkeme huzurunda dile getirirler.
Ayrıca 1 yılını doldurmayan evliliklerde çekişmeli boşanma söz konusu olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?


Çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi’nde açılır. Boşanmak isteyen taraflardan biri iki nüsha dava dilekçesi, varsa eklemek istediği belgeleri ve nüfus cüzdan fotokopisini ekleyerek boşanma davası açılabilir. Böylece boşanma süreci başlamış sayılmaktadır.

Boşanma Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüş olup boşanmanın gerçekleşebilmesi için öncelikle birtakım genel şartların bulunması gereklidir. Bunlardan ilki taraflar arasında geçerli bir evliliğin bulunması şartıdır. İkinci olarak kanunda sayılan boşanma nedenlerinden birinin gerçekleşmiş olması gereklidir. Son şart ise boşanmaya yönelik hâkimin yani mahkemenin vermiş olduğu kararın olması gerektiği şartıdır.

Çekişmeli boşanma davasına bakmaya yetkili mahkeme şu şekilde belirlenir:
• Davalı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
• Davacı tarafın yerleşim yeri aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
• Boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yerdeki aile mahkemesinde boşanma davası açılabilir.
• Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

Boşanma davalarında usul kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinden davanın boşanma avukatı tarafından açılıp takip edilmesinin büyük önem kazandığını belirtmek isteriz.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?


Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma sebebi, kişinin özel durumu, kişinin talepleri, delil durumları kişiye ve davaya özel olarak hazırlandığından her olaya ve her davaya uygun bir ”çekişmeli boşanma dilekçesi örneği” hakkında bilgi vermek imkansızdır.

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, geçimsizlik nedenleri ve bununla ilgili deliller, çocuk sayısı, çocukların yaşı, velayet talebi, nafaka ve tazminat gibi taleplerin dilekçede belirtilmesi gerekir. Bu hususlar davanızın seyrini değiştireceği için çok dikkatli, eksiksiz, hukuka uygun yazılması hak kaybına uğramamanız için büyük önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?


Çekişmeli boşanma davası, davanın niteliğine göre dava süresi uzayabilir veya kısalabilir. Bu konudaki en önemli husus davanın yasal süreleri kaçırılmadan, doğru hukuki bilgilerle titizlikle takip edilmesidir. Delil ve tanıkların bildirilmesi, bilirkişi incelemesi, mal rejimine ilişkin araştırmalar, keşif gibi süreçlerin doğru zamanda talep edilmesi dava süresinin kısalmasında büyük rol oynayacaktır. Ortalama olarak çekişmeli boşanma davası 1,5 yıl – 3 yıl arasında sonuçlanmaktadır.

Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekir mi?


Tarafların vekalet verdiği bir avukat varsa, tarafların bizzat duruşmaya katılma zorunluluğu yoktur. Çekişmeli boşanma davasında taraflar katılmadan da avukat aracılığı ile boşanma gerçekleşebilir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Sebepleri Nelerdir?


Türk Medeni Kanunu’na göre, çekişmeli boşanma davası açma sebepleri şu şekilde sayılmıştır:
• Zina
• Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
• Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
• Terk
• Akıl hastalığı
• Evlilik birliğinin sarsılması

Devam Eden Çekişmeli Boşanma Davası Anlaşmalı Boşanma Davasına Çevrilebilir mi?


Devam eden çekişmeli boşanma davasını anlaşmalı boşanma olarak karar alınması mümkündür. Bunun için taraflar uzlaştıkları hususları görülmekte olan mahkemeye beyan etmelidir. Çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanmaya çevrilerek boşanmaya hükmedilmesi için tek koşul evlilik birlikteliğinin en az bir yıl sürmesidir.

Diğer Yazılar

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir? İş hukuku en yalın tanımıyla bağımlı çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla

Soru Sor

Son Blog Yazıları

İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta