Kasım 10, 2021 ,

Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Türleri

Sözleşme Hukuku ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan insanlar günümüzde çıkan sorunların arması ve güvenin azalmasıyla yazılı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yazılı sözleşmeler hem satış yapan firmayı hem de ürün veya hizmet satın alan tarafı korumak üzere hazırlanmaktadır. 

Günümüzde ticaretin karmaşık yapısı ve insanların güvenini sarsılması sonucunda basit sözleşmeler bile yeterli olmayıp, sözleşme metinlerinin uzman bir Sözleşme Hukuku avukatı ile hazırlanması gerekmektedir.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile, Sözleşme iki ya da daha fazla kişi yada kurumun karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmaları ile meydana gelen hukuki işlemlerdir.

Sözleşmelerin hazırlanması için kanunlar ile belirlenmiş bir biçim olmamakla birlikte kanunlara uyumlu olması gereklidir. Bireysel ya da tüzel kişilerin ticari ya da yasal anlaşmazlıkları, alacakların ödenmesi, haksız kazanç, yolsuz zenginleşme, sözleşmeler gibi tüm konular Sözleşmeler Hukuku’nun konuları arasındadır.

Sözleşme Hukuku Ne İşe Yarar?

İş dünyasında ve sosyal hayatta taraflar arasında birçok hususta sözleşme adı alında anlaşmalar imzalanır. Bu sözleşmeler neticesinde taraflar sözleşme maddelerine bağlı olarak hak sahibi olurlar. Zaman zaman taraflar arasında anlaşmazlıklar, sözleşme feshetme gibi durumlar ortaya çıkar. Bu noktada devreye Sözleşme Hukuku girer.

Sözleşme Hukuku, tarafların imzaladığı sözleşmelere bağlı kalmalarını ve herhangi bir tarafın haksızlığa uğramaması amacıyla kişi haklarını korumakla yükümlüdür. Taraflardan biri yazılı bir belge olan sözleşme ile haksızlığa uğradığında Sözleşme Hukuku kapsamında mağduriyetini giderme hakkına sahiptir. Yani; Sözleşme Hukuku; sözleşmeler kapsamında tarafların haklarını koruyan ve haksızlığını engelleyen hukuk alanıdır.

Yeni bir ev ya da araba satın alırken, bankadan kredi çekerken, noterden vekalet çıkarırken, bir vakfa bağışta bulunurken, miras paylaşılırken,  evlenirken, boşanırken dahi sözleşmelere ihtiyaç duyulabilir. 

Günümüzde en çok kullanılan sözleşme tipleri şunlardır:

 • Satış sözleşmesi
 • Geri alım sözleşmesi
 • Ödünç sözleşmesi
 • Pazarlamacılık sözleşmesi
 • Evlilik sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi
 • Komisyon sözleşmesi
 • Evlat edinme sözleşmesi
 • Gizlilik sözleşmesi
 • Factoring sözleşmesi
 • Garanti sözleşmesi
 • Rehin sözleşmesi
 • Karz sözleşmesi,
 • İpotek sözleşmesi
 • Adi ortaklık sözleşmesi
 • Tüketici sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi
 • Eser sözleşmesi
 • İş sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi
 • Miras taksim sözleşmesi
 • Ticari (mal) alım-satım Sözleşmesi
 • Dağıtım sözleşmesi
 • Acentelik sözleşmesi
 • Franchising sözleşmesi
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Sigorta sözleşmesi
 • Vekalet sözleşmesi
 • Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Bağışlama sözleşmesi
 • Ön alım sözleşmesi
 • Takas sözleşmesi
 • Araç satım sözleşmesi

gibi pek çok sayıda sözleşme tipi vardır

İnsanlar arasındaki ilişki ve iletişim türleri geliştikçe çağın gereksinimlerine uygun yeni sözleşme türleri de ortaya çıkabilmektedir.

Sözleşme Hukuku Neden Kullanılır?

Gerek profesyonel iş yaşamında gerek iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların oluşmaması için sözleşmeler her zaman önemini korumuş ve korumaya da devam etmektedir. Sözleşme Hukuku avukatı her sözleşmeyi ayrıntıyla düşünür ve araştırarak hazırlar. Bu sayede iş esnasında başınıza gelebilecek sorunlardan bu sözleşme sayesinde zarar görmeden atlatabilir veya kanun önünde hakkınızı arayabilirsiniz.

Sözleşme Hukukunda Verilen Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere müvekkillerimize Sözleşme Hukukuna dair danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;

 • Şirket Ana Sözleşmeleri Hazırlanması Ve Değişiklikler
 • İş Sözleşmeleri
 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Kira Sözleşmeleri
 • E-Ticaret Sözleşmeleri
 • Evlilik Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Tüketici Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Hizmet Sözleşmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Mesafeli satış sözleşmeleri,
 • Ve Tüm Bu Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Takibi

gibi her türlü sözleşme hukuku alanında müvekkillerine başta sözleşmenin hazırlanması süreci olmak üzere her aşamada danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.