Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Sözleşme Hukuku

Manyas Hukuk olarak Sözleşme Hukuku konusunda: Müvekkillerimizin iş ilişkilerini güvence altına almak ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlemek, tarafların birbirlerinden beklentilerini düzenlemek için hazırlanacak her türlü sözleşmede hizmet vermekteyiz. 

Hukuk büromuz özellikle ortaklık sözleşmeleri, mal alımı sözleşmeleri, uluslararası dağıtım sözleşmeleri, ortak işbirliği sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acenta sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri alanında uzmanlığa sahiptir. 

Ana (Esas) Sözleşme Nedir

Tüzel bir kişiliğe sahip olan şirketler, kuruluş amaç ve araçlarına göre anonim, limited, komandit, kollektif ve kooperatif şirketler olarak çeşitlendirilmektedir. Bu ticari şirketlerin adlandırılması Türk Ticaret Kanunu bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Şirket ana sözleşmesi adı verilen yapı ise şirket henüz kurulma aşamasındayken hazırlanan bir belge niteliğindedir.  

Bu belge kanun gereği şirket kurucularının adlarını, şirketin ticari unvanını, konusunu, amacını, merkezini, elde edilecek kârın dağıtım şeklini, şirket genel kurulunun izleyeceği yöntemleri içeren; şirket bünyesinde bulunan bütün ortaklarca yazılı bir şekilde hazırlanarak Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne imzalatılan bir belgedir. Şirket ana sözleşmesi bulunmayan bir şirketin tüzel kişiliğe sahip olarak kâr elde etmeye başlaması mümkün değildir. Bu sözleşme genel anlamıyla ortakları, sermaye paylarını, şirket dışında bulunan üçüncü kişilerle ilişkileri, ortakların hak ve yükümlülüklerini çerçeveleyen aynı zamanda da koruyan bir sözleşme olarak bilinmektedir. 

İletişime Geçin

Bizi Arayın

Sözleşme hukuku hakkında sorularınız var ise butona tıklayarak bize ulaşabilir, danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

Sözleşme Alanında Verilen Hizmetler

Manyas Hukuk olarak Sözleşme Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: 

 • Mülkler için kira ve alt kira sözleşmeleri, 
 • İnşaat firmaları için gerekli sözleşmeler, 
 • Franchising sözleşmeleri, 
 • Alım-satım, iş, eser, kefalet, acente, distribütörlük, abonelik sözleşmeleri 
 • Danışmanlık sözleşmeleri, 
 • Devre mülk sözleşmeleri, 
 • Garanti sözleşmeleri, 
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, 
 • Hissedarlık sözleşmeleri, 
 • Hizmet sözleşmeleri, 
 • İpotek, kredi, miras taksim sözleşmeleri, 
 • Ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri, 
 • Mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans, 
 • Uluslararası dağıtım, istisna, 
 • Sponsorluk, paket tur, 
 • Hastaneye kabul, 
 • Şirket Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme), 
 • Vakıf ve dernek kurulum, 
 • Ticari gizlilik ve ticari sırları koruma, 
 • E- ticaret satış, marka ve patent süreli kullanım, 
 • Anlaşmalı boşanma, evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri 

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/İstanbul

Sözleşme Hukuku Yazılarımız

Sözleşme Hukuku ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan insanlar günümüzde çıkan sorunların arması ve güvenin azalmasıyla yazılı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yazılı sözleşmeler hem satış yapan firmayı hem de ürün veya hizmet satın alan tarafı korumak üzere hazırlanmaktadır. 

Günümüzde ticaretin karmaşık yapısı ve insanların güvenini sarsılması sonucunda basit sözleşmeler bile yeterli olmayıp, sözleşme metinlerinin uzman bir Sözleşme Hukuku avukatı ile hazırlanması gerekmektedir.

Sözleşme Hukuku Nedir?

Sözleşme Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile, Sözleşme iki ya da daha fazla kişi yada kurumun karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmaları ile meydana gelen hukuki işlemlerdir.

Sözleşmelerin hazırlanması için kanunlar ile belirlenmiş bir biçim olmamakla birlikte kanunlara uyumlu olması gereklidir. Bireysel ya da tüzel kişilerin ticari ya da yasal anlaşmazlıkları, alacakların ödenmesi, haksız kazanç, yolsuz zenginleşme, sözleşmeler gibi tüm konular Sözleşmeler Hukuku’nun konuları arasındadır.

Sözleşme Hukuku Ne İşe Yarar?

İş dünyasında ve sosyal hayatta taraflar arasında birçok hususta sözleşme adı alında anlaşmalar imzalanır. Bu sözleşmeler neticesinde taraflar sözleşme maddelerine bağlı olarak hak sahibi olurlar. Zaman zaman taraflar arasında anlaşmazlıklar, sözleşme feshetme gibi durumlar ortaya çıkar. Bu noktada devreye Sözleşme Hukuku girer.

Sözleşme Hukuku, tarafların imzaladığı sözleşmelere bağlı kalmalarını ve herhangi bir tarafın haksızlığa uğramaması amacıyla kişi haklarını korumakla yükümlüdür. Taraflardan biri yazılı bir belge olan sözleşme ile haksızlığa uğradığında Sözleşme Hukuku kapsamında mağduriyetini giderme hakkına sahiptir. Yani; Sözleşme Hukuku; sözleşmeler kapsamında tarafların haklarını koruyan ve haksızlığını engelleyen hukuk alanıdır.

Yeni bir ev ya da araba satın alırken, bankadan kredi çekerken, noterden vekalet çıkarırken, bir vakfa bağışta bulunurken, miras paylaşılırken,  evlenirken, boşanırken dahi sözleşmelere ihtiyaç duyulabilir. 

Günümüzde en çok kullanılan sözleşme tipleri şunlardır:

gibi pek çok sayıda sözleşme tipi vardır

İnsanlar arasındaki ilişki ve iletişim türleri geliştikçe çağın gereksinimlerine uygun yeni sözleşme türleri de ortaya çıkabilmektedir.

Sözleşme Hukuku Neden Kullanılır?

Gerek profesyonel iş yaşamında gerek iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların oluşmaması için sözleşmeler her zaman önemini korumuş ve korumaya da devam etmektedir. Sözleşme Hukuku avukatı her sözleşmeyi ayrıntıyla düşünür ve araştırarak hazırlar. Bu sayede iş esnasında başınıza gelebilecek sorunlardan bu sözleşme sayesinde zarar görmeden atlatabilir veya kanun önünde hakkınızı arayabilirsiniz.

Sözleşme Hukukunda Verilen Avukatlık Hizmetleri

Hukuk büromuz, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere müvekkillerimize Sözleşme Hukukuna dair danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;

gibi her türlü sözleşme hukuku alanında müvekkillerine başta sözleşmenin hazırlanması süreci olmak üzere her aşamada danışmanlık ve dava takibi hizmeti vermektedir.