Yurt Dışında Gemi Tescili Silinmesi

 Yurt Dışında Gemi Tescili Silinmesi, Şirket Kapanışı ve Tasfiyesi

Yurt Dışında Gemi Tescili Silinmesi, Şirket Kapanışı ve Tasfiyesi

Yurt dışında kurulmuş olan şirketlerin amaçlarının ortadan kalkması ile birlikte tasfiye ve kapanış işlemlerinin yapılması ileride bu şirketlerle ilgili bir sorumluluğun ortaya çıkmaması açısından önemlidir. Örneğin tekne, yat gibi deniz araçlarının maliki olarak işlev gören bir şirketin, tekne satıldıktan sonra en kısa sürede kapanışının yapılması gerekir. Şirket kapatılmadığı takdirde vergi sorumluluğu ve bulunduğu ülkeye bağlı olarak şirkete ilişkin diğer bildirim sorumlulukları devam eder. Global iş ortaklarımız sayesinde tüm dünyada kurulmuş olan şirketlerinizin kapanış işlemlerinde size destek olabiliriz.

Aşağıdaki ülkeler faaliyet yürüttüğümüz ülke ve eyaletlerden sadece bazılarıdır:

 • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)
  • En yoğun şekilde Delaware olmak üzere tüm eyaletler
  • USA deniz aşırı bağlı ve ilgili ülkeleri; Örneğin Virgin Islands of United States (Amerika Virjin Adaları), Marshall Islands ( Marshall Adaları) 
 • İNGİLTERE -Ingiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda
  • Deniz aşırı krallığa bağlı ülkeler örneğin British Virgin Islands (Britanya Virjin Adaları) , Isle of Mull (Mull Adası), Channel Islands (Manş Adaları), Cayman Islands (Cayman Adaları), -Gibraltar (CebeliTarık )  
 • IRLANDA  
 • MALTA 

Yabancı Bayraklı Teknelerin Türk Bayrağı'na Geçirilmesi

Resmi Gazetenin 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile Türk Bayrağına geçiş teşvik edilmiş ve  03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren 2017/3 sayılı tebliğ ile de yabancı bayrakta bulunan teknelerin Türk Bayrağına geçmesine ilişkin tebliğ kapsamında; 

 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge sahibi olan, Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır. 

İletişime Geçin

Bizi Arayın

Yurt dışında gemi tescili silinmesi, şirket kapanışı ve tasfiyesi hakkında sorularınız var ise butona tıklayarak bize ulaşabilir, danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

Yabancı Bayraklı Teknelerin Türk Bayrağı'na Geçirilmesi

Resmi Gazetenin 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı Kanun ile Türk Bayrağına geçiş teşvik edilmiş ve  03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren 2017/3 sayılı tebliğ ile de yabancı bayrakta bulunan teknelerin Türk Bayrağına geçmesine ilişkin tebliğ kapsamında; 

 27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge sahibi olan, Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için gerekli tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır. 

 • Tekne kayıt işlemlerinde ilk müracaat Liman Başkanlığına yapılacaktır, 
 • Yabancı bayraklı olan özel veya ticari kullanıma esas tüm teknelerin kayıtları yapılacaktır, 
 • Teknenin hangi liman başkanlığı sınırlarında bulunduğuna bakılmaksızın, müracaat ettiği liman başkanlığında işlemler yapılacaktır, 
 • Tekneye ait belgelere yönelik İngilizce-Türkçe tercüme veya noter onayı gibi bir talep yapılmayacaktır. İngilizce belgeler yok ise o zaman Türkçe tercümesi istenecektir. 
 • Teknenin yurt dışında bulunması durumunda da kayıt işlemleri yapılacaktır, 
 • Seyir İzin Belgesinde sürelerin geçmiş olması halinde de işlemler yapılacaktır, 
 • Ülkemizde oturma izni bulunan yabancı uyruklu kişilerinde söz konusu Kanun kapsamında işlemlerinin yapılması, 
 • Teknenin 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir kayıt veya tescil belgesinin orijinali/aslı liman başkanlığına verilecektir. 
 • Tekne isim başvurusu yapılacaktır, 
 • Teknenin kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise TC kimlik numarası, 
 • Teknenin kayıt edileceği kişi tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası, 
 • Yabancı bayrakta ki kayıt veya tescil belgesinde bir kişiden fazla sahip bulunması halinde, sahiplerden birinin müracaatının kayıt işlemleri için yeterli olması, diğer ortaklardan bir yazı istenilmemesi, 
 • Kayıt veya tescil belgesinde ismi bulunan kişinin hissesini başkasına devir ettiğini gösteren işlemlerin (noter belgesi dahil) dikkate alınmaması, diğer ortaklardan herhangi bir belge istenilmeden teknenin kayıt belgesindeki tüm ortaklar adına ilk kayıt işleminin yapılması, 
 • Ekte yer alan Taahhütnamenin tekne sahibi tarafından doldurulması ve kayıtta taahhütnamenin esas alınması, 
 • Teknenin tonaj 69 sertifikası var ise o belgeye göre Tonilato Belgesi düzenlenmesi ve teknenin 2 adet fotoğrafının alınarak kayıt işlemlerinin tamamlanması, 
 • Milli Gemi Siciline tescil edilecek gemilerin tüm işlemleri tamamlandıktan sonra sicil işlemlerinin yapılması, 
 • Kayıt aşamasında bir yıllık süreyi beklemeden teknesinin ölçümünü yaptırmak isteyenlerden, teknenin 2 adet fotoğrafının istenmesi, meri mevzuatımıza göre proje gereken durumlarda projenin istenmesi, tekne üzerinde makine bilgileri ile tekne ölçüm ve kontrolü yapılarak tonilatoya esas işlemlerin tamamlanması, 
 • Ölçümü yapılamayan teknelerin mevcut kayıt veya tescil belgesi veya taahhütnamede belirtilen ölçüm değerleri ile kayıt işleminin yapılması, 
 •  Tekne harca tabi ise Ruhsatname harcının, harçtan muaf ise Ruhsatname ücretinin yatırıldığına dair makbuzun alınması, 
 • Tekne ölçümlerinin kayıt tarihinden sonra en geç bir yıl içinde tekne sahibi tarafından yapılması gerektiğinin bildirilmesi ve taahhütname alınması, 
 • Ölçüm işlemleri tamamlanmayan teknelerin Ruhsatnamelerinin 1 yıllık düzenlenmesi, 
 • Ölçümü yapılmadan ruhsat verilen teknelerin ölçümleri yapıldığında ölçü bilgilerinde değişiklik olmaması halinde, düzenlenecek ruhsatnamelerde ruhsatname harcı veya ücreti alınmaması, 
 • Tüm işlemleri tamamlanan (ölçme, terkin, gümrük işlemleri gibi) teknelerin 5 yıllık vize yapılarak ruhsatnamelerinin verilmesi, 
 • Kaydı yapılan ancak terkin belgesi, ölçüm işlemleri ve ithal işlemi tamamlanmayan teknenin bu işlemleri tamamlanana kadar satışının yapılmamasının (ortaklık devirleri dahil) sisteme kayıt edilmesi, 
 • Terkin belgesini ibraz edilen, ithal ve ölçüm işlemi tamamlanan teknelerin satış taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Tekne sahiplerinin ödemesi gereken %1 oranındaki KDV’nin hesaplanmasında, gümrük müdürlüğü tarafından kurulan Değer Tespit Komisyonu kararının esas olduğunun tekne sahiplerine bildirilmesi, 
 • Kayıt edilen teknenin 3 ay süre zarfında ilgili KHK kapsamında gümrükleme işlemlerinin yapılması için, liman başkanlığına bilgi verilmesini talep eden ve ekine de Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Örneği bulunan yazının, teknenin ithal işleminin yapılacağı yerdeki gümrük müdürlüğüne Liman Başkanlığınca gönderilmesi, 
 • Leasing yoluyla yabancı bayrakta bulunan tekneler için; leasing süresince finans kurumunun sahipliği yanında kiracı kullanımına esas işlemlerin yapılabileceği şeklinde liman başkanlıklarınca işlemlerin yapılması, bu açıklamalar dışında bir müracaat olduğunda ise konunun Genel Müdürlük ile paylaşılması gerekmektedir. 

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/İstanbul