Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Manyas Hukuk olarak, konusunda uzman ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerin ve bireysel işletmelerin analizinin yapılması, ihtiyaçlarının saptanması, farkındalık eğitimlerinin verilmesi, ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek dokümanların hazırlanması ve veri sorumlularının kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususlarında danışanlarımıza analitik, çözüm odaklı ve güven verici hizmet sunmaktayız.  

kişisel verilerin korunması kanunu

KVKK Nedir ?

KVKK Kişisel Verilerin Korunma Kanunu anlamına gelmektedir. Kanunun amacı her türlü kişisel bilginin korunmasıdır. Verinin kullanımının engellenmesi veya yasaklanması değil, önemli olan doğru kişiler tarafından kullanılıyor olması ve veri sahibi kişiden izin alınmasıdır. 

 Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi. 

Bir süre önce yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kanun ile birlikte verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik işleneceği, nasıl kullanılacağını, nasıl ve ne zaman silineceğine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimlerinin Verilmesi ve Belgelendirilmesi, 
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanması, 
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası Hazırlanması 
 • Aydınlatma Metinlerinin, Açık Rıza Metinlerinin ve İhtiyaç Duyulan Diğer Formların Hazırlanması, 
 • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması ve Güncel Tutulması, 
 • VERBİS Kaydınızın Yapılması ve Güncel Tutulması, 
 • Periyodik Toplantılarınıza Katılım Sağlayarak Hukuki ve Teknik Açıdan Durum Değerlendirmesi Yapılması 
 • İmha Edilecek Verilerin Tespiti, 
 • Şirketinizin Mevcut Doküman ve Sözleşme Formatlarının İncelenmesi ile Gerekli KVKK Maddelerinin Eklenmesi, 
 • Müşteri, Tedarikçi ve Diğer Üçüncü Kişi Sözleşmelerinin KVKK Maddelerinin Düzenlenmesi, 
 • GAP Analizi Yapılarak Şirketinizin Teknik Anlamda Risk Durumun Belirlenmesi, 
 • Veri Sorumluluğu Görev ve Tanımlarının Oluşturulması, 
 • Şirketin KVKK Mevzuatı ve Uygulamalarındaki Değişiklikler Hakkında Bilgilendirilmesi ve Gerekli Güncellemelerin Belirlenerek Aksiyon Oluşturulması, 
 • Günlük İşleyiş ve Operasyonlarınızla İlgili Sorularınızın Cevaplandırılması, Gerekli Düzenlemelerin Yapılması ve Hukuki Görüş Bildirilmesi,  

İletişime Geçin

Bizi Arayın

Kişisel verilerin korunması kanunu hakkında sorularınız var ise butona tıklayarak bize ulaşabilir, danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri

KVKK kapsamında kişisel veri işleyen şirketlerin bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunların yerine getirilmesi zorunludur.
 • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olma ve güncel tutma, 
 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlama ve güncel tutma,
 • İlgili kişileri aydınlatma ve aydınlatma metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma,
 • Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri alma,
 • Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama,
 • Kişisel verileri yasal süreler kadar saklama ve periyodik olarak imha etme, 
 • Şirkete yöneltilen başvuruları yanıtlama,
 • Açık rıza alma ve açık rıza metinlerinde gerekli güncellemeleri yapma,
 • Çalışanlara farkındalık eğitimleri verme
Manyas KVKK

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/İstanbul

KVKK Yazılarımız