Deniz Hukuku

Deniz Hukuku

Deniz Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, deniz hukuku alanında yerli ve yabancı şirketlere tüm konularda hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özelikle Deniz ticaret hukuku, deniz taşımacılığı, deniz personeli yönetimi, uluslararası sözleşmeler ve evrensel deniz hukuku uygulamaları konusunda müvekkillerine yardımcı olmaktadır. 

Deniz Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

Manyas Hukuk olarak Deniz Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: 

 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması, 
 • Seferden men kararlarının alınması, 
 • Yakıt alacaklarının tahsili, 
 • Marina yönetmeliğinin hazırlanması, 
 • Marina kira sözleşmelerinin hazırlanması, 
 • Marina alacaklarının takibi, 
 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası, 
 • Gemi kira sözleşmelerinin hazırlanması, 
 • Gemi kira sözleşmesi metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar, 
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, 
 • Gemi kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü, 
 • Yurtiçinde ve yurtdışında gemi tescil ve terkin işlemleri, 
 • Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması, 
 • Yurt dışında şirket kapanışı ve tasfiyesi 

Türk Gemisinin Yabancı Bayrak Çekmesi

Asıl olan Türk gemilerinin Türk Bayrağı çekmesi iken istisnalar dahilinde Türk Bayrağı’na sahip bir geminin yabancı bayrak çekme hakkı da mevcuttur. Ancak tabi ki bu hak belli şartlara bağlanmıştır. 

Bir Türk gemisi: 

– Gemiye Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olmayan kişilere en az bir yıl süre ile işletmek 

üzere kendi adlarına bırakılmış olması, 

– Geminin malikinin yabacı bayrak çekmek için talepte bulunması, 

-Yabancı bayrağı çekilmek istenen devletin kanunlarının buna izin vermesi, 

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından buna izin verilmiş olması, şartlarının gerçekleşmesi halinde yabancı bir devletin bayrağını çekmesi söz konusu olacaktır. 

İletişime Geçin

Bizi Arayın

Deniz hukuku hakkında sorularınız var ise butona tıklayarak bize ulaşabilir, danışmanlık ve bilgi alabilirsiniz.

Gemi Tescili Silinmesi ve İpotekli Alacaklıların Durumu

Kanundaki belirli hallerin varlığı halinde geminin sicildeki kaydının terkin edilmesi gerekmektedir. Bu en çok ipotekli alacaklılar bakımından önem taşıyacaktır. İlk olarak geminin tescilden silinmesi, gemi, kurtarılmayacak şekilde batar veya tamir kabul etmez hale gelir yahut her ne şekilde olursa olsun Türk Bayrağı çekme şartlarından birini dahi kaybederse istem üzerine sicilden kaydı silinir. 

Geminin Türk Bayrağı çekme şartlarından birini kaybetmesi halinde, gemi sicili kaydını ancak ipotekli alacaklıları ve gemi sicilindeki kayıt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan 3. Kişilerin onayı alınarak silinebilir. Söz konusu alacaklıların muvafakat etmemesi halinde sicile geminin bayrak çekme hakkının kaybedilmiş olduğu yazılır ve bu beyan geminin sicilden terkini anlamına gelir. Ancak alacaklı, alacaklılar geminin sicilden silinmesine onay vermiş ise, bu ipotekten feragat anlamına gelir ve ipotek geminin kayıttan silinmesi ile sona ermiş olur. 

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/ İstanbul

Deniz Hukuku Yazılarımız