Veraset İlamı Nedir?

veraet ilamı

Veraset İlamı Nedir? 

Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi, mirasçılığı ispatlayan belgedir.  

Belgede, hem mirasçılık belgesi talep edenin hem de diğer tüm mirasçıların miras hakkı ve miras payları yer almaktadır. 

Yasal mirasçıların mirasçılık belgesi isteminde bulunabilmeleri için herhangi bir süre beklemelerine gerek yoktur.  

Atanmış mirasçıların mirasçılık belgesi isteminde bulunabilmeleri için ise, Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz etmemiş olmaları koşulu aranmaktadır. 

Veraset İlamı Ne İşe Yarar? 

Veraset ilamı, mirasçıya tereke mallarının alacaklarını tahsil ve talep etme, terekedeki taşınmaz malların tapuya tescilini sağlama yetkisi verir. 

Veraset İlamı Nereden Temin Edilir? 

Veraset ilamı, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden temin edileceği gibi Noterlikten de alınabilmektedir. 

Eğer mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden temin edilecekse yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi’nin belirlenmesi gerekmektedir. Yetkili Mahkeme, miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesi veya mirasçının yerleşim yeri mahkemesidir.  

Mirasçılık belgesinin temini için tüm mirasçılarının birlikte başvurması gerekmeksizin her bir mirasçı birbirinden bağımsız olarak başvurabilecektir.  

İlgili Mevzuat 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Mirasçılık belgesi” kenar başlıklı 598. Maddesi şu şekildedir: 

“Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.  

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.  

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.  

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.” 

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi