Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması

TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLİLİK YOLUYLA KAZANILMASI

Türk vatandaşlığının kazanılmasının belirli yolları mevcut olup, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması bu yollardan sadece bir tanesidir.  

Evlilik ile Türk vatandaşlığının kazanılması için Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen eşin ve evliliğin mevzuatta yer alan şartları tam olarak taşıması gerekmektedir.  

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılmasının Şartları Nelerdir? 

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Türk vatandaşlığını evlenme yoluyla kazanılması için mevzuatta belirtilen şartların gerçekleşmiş olması aranmaktadır. 

Öncelikli olarak, evlilik birliğinin Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evliliğinin devam etmesi gerekmektedir.   

Üç yıl şartına ek olarak başvuru sahiplerinde; 

  • Aile birliği içinde yaşama, 
  • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, 
  • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

Başvuru Tarihinden Sonra Türk Vatandaşı Eşin Ölümü 

Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde yukarıda belirtilen şartlardan biri olan, aile birliği içinde yaşama şartı aranmayacaktır. Bu halde başvuru için aranan diğer şartlar ile gerekli belgelerin tam ve eksiksiz olması durumunda kişi Türk vatandaşlığını evlilik yoluyla kazanabilecektir.  

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir? 

  • Başvuru Formu 
  • Fotoğraf,  
  • Pasaport  
  • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,  
  • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi, 
  • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği 
  • Hizmet bedelinin ödendiğine dair makbuz. 

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması Başvurusu Nereye Yapılır? 

Başvuru esnasında yukarıda yer alan belgelerin tam ve eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.  

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılmaktadır. Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir.  

Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılmasında İlgili Mevzuat 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması” kenar başlıklı 16. Maddesi şu şekildedir: 

(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;  

a) Aile birliği içinde yaşama,  

b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,  

c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.  

(2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.  

(3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.” 

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi