İşyerinde Taciz

iş yerinde taciz

Sözlü ve fiziki olarak işyerinde tacizde bulunulması, işyeri etik kurallara aykırı davranış sayılmakla birlikte somut olaya göre işveren veya çalışan tarafından haklı fesih sebebi sayılmaktadır.  

Taciz Nedeniyle Çalışanın İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı  

İşyerince taciz, İş Kanunu’nun Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hallerini düzenleyen haller içerisinde yer almaktadır.  

Şu halden; 

  • İşveren, işçinin kendisine ve aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunması halinde veya 
  • Çalışanın, diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmaması halinde 

İşçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir.  

İşten Ayrılma Süresi 

İşçi, ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerde fesih hakkı 6 iş günü içerisinde kullanmak zorundadır. Aksi halde işçi belirtilen fesih sebebine dayanarak iş sözleşmesini feshedemez. 

İşverenin Başka Bir İşçisine Tacizde Bulunması Hali  

İş Kanunu’nun işverenin haklı fesih sebeplerini düzenleyen 25. Maddesinde işçinin işvereninin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması, Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri hallerini arasında düzenlenmiştir.  

Madde hükmü şu şekildedir: 

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.” 

Bu taciz fiziken olabileceği gibi sözlü veya yazılı da olabilecektir.  

İşyerinde diğer çalışma arkadaşlarını taciz eden işçiyi işveren haklı sebeple ve tazminatsız olarak işten çıkarma hakkına sahip olacaktır. İşveren 6 günlük hak düşürücü süreye bağlı kalarak bu fesih hakkını kullanabilecektir.  

Ek olarak yukarıda açıkladığımız üzere tacize uğrayan işçi de iş sözleşmesini fesih edebilmektedir.  

Taciz Olayı Karşısında Ne Yapılmalıdır? 

Öncelikle tacize uğrayan çalışan bir dilekçe ile durumu işverenine bildirmeli ve gerekenin yapılması için işverenine bilgi vermelidir.  

Eğer söz konusu taciz olayı aleni şekilde yaşanmış veya başka çalışanların bu taciz olayı hakkında bilgisi varsa işverenin bu kişilerin bilgisinden yararlanmak adına savunma alınmasında fayda görmekteyiz. 

Hatta ve hatta Yargıtay uygulamalarına bakıldığında her ne kadar haklı nedenle fesihte işçiden savunma alınmasını gerekli görmese de, olası hak kaybının önüne geçerek konuyla ilgili araştırmanın tamamlanması için tacizde bulunan personelin de savunması alınması gerektiği görüşündeyiz.  

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi