İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davasının Hukuki Niteliği

İsim değiştirme davası hukuki nitelik itibariyle kişiye sıkı sıkıya bağlı olan bir davadır. Bu itibarla ismini değiştirmek isteyen kişi şahıs varlığı hakkını kullanarak bu talebi mahkemeye iletecektir.

İsim değiştirme davası hukuki niteliği nedeniyle yalnız kişinin kendisi veya vekaletname verdiği avukatı tarafından açılmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, verilen vekaletnamenin özel yetkili vekaletname olması gerekmektedir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Neden

İsim ve soy isim değiştirme davası ancak haklı bir neden varsa açılabilmektedir. Bu haklı neden kavramı oldukça geniş şekilde değerlendirilmektedir.

Haklı neden olmaksızın mahkemenin isim değişikliğine karar vermesi çok zordur. Haklı nedenin varlığı, isimi değiştirme nedeniniz ile paralel amaçlarda olmalıdır.

Kanunda açıkça yer almadığı için Yargıtay kararlarından haklı sebepler için bir çıkarım yapılması mümkündür.

Yargı kararlarında yer alan haklı sebeplere örnek olarak şunlar verilmektedir:

  • Kişinin adının komik,
  • İsminin toplumca bilinen bir suçluya ait olması ya da kötü bir olayla anılması,
  • Toplumun genel ahlak kurallarına uygun olmayan isimlerden olması,
  • Kimliğinde yazılı isim değil başka bir isimle herkes tarafından tanınması,
  • Telaffuzunun zor olması gösterilebilir.

Belirtmek gerekir ki haklı nedenin varlığının ispatlanması oldukça önem arz etmektedir. Haklı nedenin varlığını ispatlamak için Mahkeme huzurunda şahit dinletilmesi gerekebilmektedir.

Görevli ve Yetkili Mahkeme

İsim Değiştirme davasında yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Davacı, isim değiştirme talebi ile davayı ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açabilir.

İlgili Mevzuat

Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi şu şekildedir:

Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Detaylı bilgi ve danışma için bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi