Depremden Etkilenen, Ohal İlan Edilen İllerde, Kısa Çalışma, Fesih Yasağı, İşçilere Nakdi Destek Hakkında Kararname

OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI, İŞÇİLERE NAKDİ DESTEK HAKKINDA KARARNAME.

Depremden etkilenen 11 ilimiz için, 22.02.2023 tarihinde Resmi Gazetede Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal güvenlik alanına ilişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştır. 

Kararnamede  işyerlerine kısa çalışma ödeneğinden faydalanma imkanı tanınmış, işverenlere fesih yasağı getirilmiş ve işçilere de nakdi ücret desteği sağlanacağı belirtilmiştir.

  • Depremde hasar gören işyerlerine Kısa Çalışma ödeneği verilecektir.

Ohal kapsamında olan işverenler yaşadıkları kriz gerekçesiyle Türkiye İş Kurumuna yaptıkları kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. Maddesi kapsamında işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir.

İşverenlerin hasarı belgelemeleri yeterli olacaktır.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

  • İş ve Hizmet Sözleşmeleri Feshedilmeyecektir.

Ohal ilan edilen illerde aşağıda sayılan haller dışında   işveren tarafından işçinin iş akdinin sonlandırılmayacaktır.

  • İş Kanunu’nun 25./II. Md uyarınca olan ahlak ve iyi niyet kuralına uymayan haller
  • Belirli süreli sözleşmeler
  • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi,
  • Yapım işlerinde işin sona ermesi halleri.
  • Hükümlere aykırı olarak fesheden işveren için idari para cezası uygulanacaktır.
  • İşçilere Nakdi Ücret Desteği Sağlanacaktır.

Ohal kapsamında olan illerde kısa çalışma başvurusuna istinaden yeni bir hak sahipliği oluşmayanlar ile depremlerin etkilerinden kaynaklı işyerinin kapanması veya kapatılması sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve aynı kanun kapsamında yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşmayanlara, herhangi bir sosyal güvenlik kurulundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve varsa daha önce başlatabilecek durumda olan hap sahipliklerinden kalan süreler tamamlandıktan sonra  kısa çalışma uygulanan dönemde veya işsiz kaldıkları süre kadar ohal süresini geçmemek üzere 133,44 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

Ücret desteği Ohal süresini geçmeyecek şekilde verilecektir. 

Nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortasına ilişkin primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Kararnameye ulaşmak için tıklayınız.

Depremden Etkilenen İşçi Ve İşverenlerin Durumları konulu yazımızı okumak için tıklayınız.

Diğer Yazılar

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi

EYT DÜZENLEMESİ

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de

Soru Sor

Son Blog Yazıları

sahipsiz gemi

Sahipsiz Gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir

ticari-isletmenin-devri

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi