Alev Bayat

Alev Bayat

Uygulama Alanları

⟶ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

⟶ İcra ve İflas Hukuku

⟶ Borçlar Hukuku

 

Özgeçmişi

Avukat Alev Bayat,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku, borçlar hukuku, dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü, marka ve patent hukuku, ticaret hukuku, idari ve vergi, tüketici hukuku, taşınmaz hukuku alanında geniş bir deneyime sahiptir.

Uzun yıllara varan deneyimiyle, iş hukuku alanında gerek işverenlere gerekse çalışanlara verdiği hukuki destek ile önemli bir saygınlığa sahiptir. İş hukukunun her alanında hizmet vermekte, personel işlemleri ve şirketlerin insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık vermektedir.

Ayrıca işverenlere ve üst düzey yöneticilere iş akdinin veya ortaklığının başlangıcı ve sona ermesi konusunda danışmanlık vermektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Arabuluculuk sınavlarından da başarılı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı arabulucu ünvanına hak kazanmıştır.

İletişim