Yargıtay kazancı bordroda eksik gösterilen işçiyi haklı buldu. “Haklı Fesih” sebebi dedi.

Ücret bordrosu hukuken işçinin çalışması karşılığı kendisine ödenmesi gereken ücret ve ücrete bağlı hakların yer aldığı belgedir. Ancak yargıya yansımış onlarca olay bordronun tanımlandığı gibi uygulanmadığını göstermiştir. Bir kısım işveren bordroda işçinin gerçek ücretini göstermez. Ücretin sadece asgari ücret kısmını bordroda gösterir üstünü ise işçiye elden verir. İşveren fazla çalışma yapan işçinin fazla çalışma saatinin […]

Soru Cevapla Tazminat Nedir?

TAZMİNAT NEDİR ? Haksız Fiilden Doğan Zararların Tazmini: Maddi Tazminat Davaları – Manevi Tazminat DavalarıHaksız Fiil Nedir ? Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylem olarak tanımlanabilir. Haksız fiilden dolayı sorumluluğun doğabilmesi için zararın meydana gelmesi tek başına yeterli olmayıp, haksız fiil […]