İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İş sözleşmesinin, haksız veya geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda genellikle işçi hak ve alacaklarına yönelik davalar akla gelmektedir. Bu davalardan biri olan işe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen işçinin, iş güvencesi hükümlerinden faydalanarak işe iadesini talep ettiği davaya denilmektedir. İşe İade Haklarından Yararlanılabilmek İçin Gereken […]