MAKALELER
MÜCBİR SEBEP (ZORLAYICI SEBEP) HALİNDE ÇALIŞMAYAN İŞÇİLERİN PRİMLERİ
MÜCBİR SEBEP (ZORLAYICI SEBEP) HALİNDE ÇALIŞMAYAN İŞÇİLERİN PRİMLERİ
Zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bir haftaya kadar ödenen yarım ücret prime tabi midir? Tabi ise nasıl bildirilmelidir?
DEVAMINI OKU >
15 SORUDA COVID-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
15 SORUDA COVID-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI
Kısa çalışma uygulaması nedir? Sağlanan destekler nelerdir? İşçinin KÇÖ'den yararlanması için gerekli şartlar nelerdir? Hangi işçiler kısa çalışma kapsamındadır?
DEVAMINI OKU >
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR ?
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI NEDİR ?
Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.
DEVAMINI OKU >
SORU CEVAPLA TAZMİNAT NEDİR ?
SORU CEVAPLA TAZMİNAT NEDİR ?
Haksız Fiilden Doğan Zararların Tazmini: Maddi Tazminat Davaları - Manevi Tazminat Davaları
DEVAMINI OKU >
Deniz Raporu Nedir, Nasıl Alınır ?
Deniz Raporu Nedir, Nasıl Alınır ?
Deniz Raporu, geminin maruz kaldığı kazayı veya olağanüstü durumu açıklayan, kaptanın ve diğer gemi adamlarının tamamının ya da bir kısmının katılımıyla kayıtlara tır.
DEVAMINI OKU >
BANKALAR HAKKINDAKİ KARTEL KARARI
BANKALAR HAKKINDAKİ KARTEL KARARI
Rekabet Kurulu kararı ile, 12 banka arasında oluşturulan kartel tespit edilmiş ve tüketicilerin zarara uğratıldığı ortaya çıkmıştır.
DEVAMINI OKU >
TÜRK HUKUKUNDA ÇEK
TÜRK HUKUKUNDA ÇEK
Çek yalnızca bir bankaya hitaben yazılabilen kanuni şekil şartlarına tabi, kıymetli evrak sayılan özel bir havale senedidir. Çekin poliçede olduğu gibi nitelikli bir havale olduğu kabul edilmektedir.
DEVAMINI OKU >
ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE
ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME VE TASFİYE
Anonim şirketler, tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerindendir. Bu tüzel kişiliğin sona ermesi, anonim şirketin hukuki varlığının ortadan
DEVAMINI OKU >
E-TİCARETTE İADE VE DEĞİŞİM
E-TİCARETTE İADE VE DEĞİŞİM
İnternet üzerinden yapılan satışlar hukuken mesafeli satış sözleşmesi olarak adlandırılır. Öncelikli satış sözleşmesi kurulurken tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü vardır. Buna ön bilgilendirme de denebilir.
DEVAMINI OKU >
ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER
ANONİM ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇELER
 Öz kaynaklar esas sermaye ile yedek akçelerden meydana gelir. Yedek akçe, esas sermayeyi aşan net mal varlığı olarak tanımlanmakta olup; öz kaynakların değişken kısmıdır.
DEVAMINI OKU >
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME
TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME
Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır.
DEVAMINI OKU >
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Şirketler topluluğu hakim (ana) şirket ve bağlı (yavru) şirketin oluşturduğu topluluğa verilen isimdir. Bu şirketlerden en az birisinin merkezinin Türkiye’de olması şarttır.Şirketlerin, şirketler topluluğu oluşturabilmeleri için aralarında hakimiyet ilişkisi bulunması gerekir. 
DEVAMINI OKU >
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliği önemli bir görevdir. Bu görevin bazı gerekleri vardır ve bu gereklerin bizzat yerine getirilmesi gereklidir.Yönetim kurulu toplantılarına ‘üye’ bizzat katılmalıdır.
DEVAMINI OKU >
MAL AYRILIĞI REJİMİ NEDİR?
MAL AYRILIĞI REJİMİ NEDİR?
Evlilik birliği içinde tarafların edindiği malların boşanma, ölüm, iptal gibi evlilik birliğinin sona erdiği durumlarda nasıl paylaşılacağı Türk Medeni Kanunu’muzca düzenlenmiş olup mal paylaşımına ait 4 ayrı sistem tanımlanmıştır. Tarafların yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tâbi olmak istememeleri halinde seçebilecekleri mal
DEVAMINI OKU >
PAY SAHİBİNİN BORCU: SERMAYE KOYMA BORCU
PAY SAHİBİNİN BORCU: SERMAYE KOYMA BORCU
Anonim şirkette her pay sahibi, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket esas sözleşmesine göre koymayı taahhüt ettiği sermaye kadar şirkete borçlu olur. Bu borç şirket sona erse bile devam eder. Nakdi sermaye taahhüdü Türk Lirası ile yapılır ve yine Türk lirası ile ödenir.
DEVAMINI OKU >
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM