KVKK Nedir?

KVKK Nedir?


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), özel hayatın gizliliğini esas alarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasına ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur.
Kanunun amacı her türlü kişisel bilginin korunmasıdır. Verinin kullanımının engellenmesi veya yasaklanması değil, önemli olan doğru kişiler tarafından kullanılıyor olması ve veri sahibi kişiden izin alınmasıdır.
Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi.
Bir süre önce yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kanun ile birlikte verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik işleneceği, nasıl kullanılacağını, nasıl ve ne zaman silineceğine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
Son zamanlar da Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt sürelerinin dolmasından dolayı kanun birçok şirketin gündeminde.

Kişisel Veri Nedir?


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilere örnek verecek olursak,
• Adı ve Soyadı,
• TC Kimlik Numarası,
• Doğum Tarihi,
• Sağlık Bilgisi,
• Dini,
• Siyasi görüş vb. kişiye özel olan ve tanımlayan her türlü bilgi.
Bu doğrultuda, bir bilginin kişisel bilgi olarak kabul edilebilmesi için verinin gerçek bir kişiye ilişkin olması ve kişiyi belirli kılması gerekmektedir. Bir bilginin kişisel veri niteliğinde olup olmadığının her olay özelinde değerlendirilerek tanımlanması ise önem arz etmektedir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?


Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı, 24 Mart 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK Kimleri Kapsamaktadır?


KVKK, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi bu kanun kapsamaktadır. Bu doğrultuda hem gerçek kişiler hem de özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. Şirketler için gerekli olan KVKK yükümlülüklerine linkteki yazımızdan ulaşabilirsiniz
Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes bu Kanun kapsamına alınmaktadır. Ancak Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Diğer bir yandan, veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri işleyenler Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

Diğer Yazılar

Manyas Hukuk Organizasyon

Geçtiğimiz günlerde dostlarımız ve plaza komşularımızla unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirdik ve bu özel günü sizinle paylaşmak istiyoruz! Davetimize katılan herkese kalpten teşekkür etmek istiyoruz. Sıcak

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname

Soru Sor

Son Blog Yazıları

Manyas Hukuk Organizasyon

Geçtiğimiz günlerde dostlarımız ve plaza komşularımızla unutulmaz bir organizasyon gerçekleştirdik ve bu özel günü sizinle paylaşmak istiyoruz! Davetimize katılan herkese kalpten teşekkür etmek istiyoruz. Sıcak