Temmuz 9, 2021 ,

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?


Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geriye bırakılmasıdır.

KOŞULLARI NELERDİR ?
Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmalı
Mahkemece, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılmalı
Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmiş olmalı
Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiş olmalı

SONUÇLARI NELERDİR ?
Sanık;

5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten yeni bi rsuç işlerse ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülülerine aykırı davranırsa, Mahkeme hükmün açıklar. Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Ayrıca; denetim süresi içinde, sanığın kastılı bir suç işlemesi halinde, işlediği kasıtlı suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Sanık;

5 yıllık denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemez ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine uyarsa, hiç suç işlememiş gibi olur, dava ve verilmiş ceza düşer.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı beraat niteliğinde değildir. Nitekim ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde verilecek davanın düşmesi kararı da beraat hükmünü doğurmaz.

SANIĞIN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINI KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR ?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanık tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Sanık tarafından kabul edilmediği takdirde geri bırakılması düşünülen hüküm açıklanır ve gerekli ise sanığa ceza verilir. Bu durumda ortada bir hüküm olması nedeniyle ilgili kanun yollarına başvurulabilir.

MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİ KOŞULU NASIL SAĞLANIR ?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarından birisi de, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesidir. Burada uğranılan zarardan kast edilen maddi zarar olup, manevi zarar bu kapsamda değerlendirilmez. Söz konusu zarar doğrudan bir zarar niteliği taşımalıdır, dolaylı zararlar bu kapsamda değerlendirilmez.

Zarar ile ilgili hukuk mahkemesinde bir dava açılmışsa sonucu beklemeye gerek yoktur. Hukuk Mahkemesinde dava açılmış olması zararın giderildiği anlamına gelmez.

Zararın giderilmesi hemen mümkün olmayacak miktarda çok olması halinde, zararın denetim süresi içinde aylık taksitler halinde ödenmek suretiyle tamamen giderilmesi koşuluyla Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için mağdurun rızasına ihtiyaç olmadığından mağdurun zararın giderilmesini tamamen veya kısmen istememesi halinde mağdurun zararının giderilmesi şartının gerçekleştiği kabul edilmektedir

Leave a Reply