Basın Hukuku

Basın Hukuku

Basın Hukuku

Manyas Hukuk Bürosu, basın hukuku konusunda son dönemlerde gösterdiği gelişme ile çok önemli hale gelen bilişim ve ülkemizdeki etkisi çerçevesinde önemini koruyan medya hukuku ile ilgili olarak müvekkillerine, tekzip, kişilik hakları ihlali tespiti ve tazminat davaları, ilgili durumdan doğan cezai işlemlerin gerçekleştirilmesi, basın iş sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerin hazırlanması, domain işlemleri ve buna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, dijital reklamcılık ve dijital medyada telif hakları, vb. konularda çeşitli hizmetler sunmaktadır.

Özellikle son dönemde ilerleyen teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli değişen hukuki düzenlemeleri yakından takip eden ekibimiz bu konuda kendisini sürekli güncel tutmakta ve konuyla alakalı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Basın Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Manyas Hukuk olarak Basın Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır: 

 • Televizyon ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık ve avukatlık desteği verilmesi,
 • RTÜK ve diğer medya organları ile gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklarda davaların açılması ve takibi, 
 • Sponsor ve reklam sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi, 
 • Menajerlik sözleşmelerinin düzenlenmesi, 
 • Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması ve basın iş davalarının takibi, 
 • Medya şirketlerinin alım ve satım danışmanlığı,
 • İftira, hakaret ve onur kırıcı yayınlara karşı hukuki süreçlerin başlatılması,
 • RTÜK ve diğer idari merciler hukuki prosedürlerin yürütülmesi 
 • Görsel veya yazılı yayınlar sebebiyle açılmış maddi ve manevi tazminat davaların takibi, 
 • Basın hukukuyla ilgili sözleşmelerin hazırlanması, 
 • Dijital reklamcılık ve dijital medyada telif hakları 
 • Tedbir davaları
basın hukuku

Basin Yayın Yoluyla İftira Suçu

Basın ve yayın yolu sözü; her konuda yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları ile yapılan yayınları ifade etmek için kullanılır. Radyo, televizyon, gazete, internet gibi tüm iletişim kanalları tarafından yapılan yayınlar basın-yayın faaliyeti olarak adlandırılır. Basın-yayın araçları aracılığıyla, herhangi bir kişi hakkında hukuka aykırı bir isnatta bulunulması ve yetkili kamu makamın bu hukuka aykırı isnadı öğrenmesiyle iftira suçu işlenmiş olur. 

Basın Özgürlüğü Nedir?

Basın özgürlüğü Anayasanın 28.maddesinde ve 5187 sayılı Basın Kanunun 3.maddesinde düzenlenmiştir. Basın Kanunun 3.maddesinde açık şekilde “Basın özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir.” İfadeleri yer almaktadır.

Buna karşın özgürlüğün ne anlama geldiğinin tanımı geçmemektedir. Bu nedenle devamlı şekilde özgürlüğün neyi kapsadığıyla alakalı uyuşmazlıklar oluşmaktadır. Her özgürlüğün bir sınırı olduğu gibi basın özgürlüğünün de bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırı ise kişilik hakları, özel hayatın gizliliği gibi diğer hak çeşitleri oluşturur. Basın yayın yoluyla kişilik haklarının ihlal edilmesi durumunda basın özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği ve kişilik hakları gibi anayasal haklar çatışır.

İletişime Geçin

Telefon Numarası

+90 850 800 54 21
+90 216 362 10 12

E-Posta Adresi

biz@manyasandpartners.com

adres

Mesa Koz, Sahrayıcedit Mah. Atatürk Cad. No: 69
Kadıköy/İstanbul