EKİBİMİZ
AV. MUTLU  MANYAS WHEATLEY
AV. MUTLU MANYAS WHEATLEY

Hukuk Büromuz Avukat Mutlu Manyas Wheatley tarafından kurulmuştur. Mutlu Manyas Wheatley, pek çok önemli projede aralarında İSO 500 ve IMKB 100 şirketlerinin de bulunduğu Türkiye'nin lider şirketlerine danışmanlık yaparak projelerin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulunmuştur.

Sözleşme Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku ve Deniz Hukuku alanında önemli tecrübeye sahip olan Mutlu Manyas Wheatley, yurt içi ve uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesi, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ve ticari davalar konusunda uzmanlaşmıştır. Şirketlere ticari faaliyetleri ve yatırımları konusunda geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Çalışmaları özellikle otomotiv sanayi, gemi inşa sanayi ve savunma sanayisinde yoğunlaşmıştır. Gemi inşaa sözleşmeleri, CKD/SKD/ DKD araç üretim sözleşmeleri, dağıtım sözleşmeleri, OEM tedarik sözleşmeleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ihaleleri gibi gemi inşa, otomotiv ve savunma endüstrisindeki şirketlerin ana faaliyetlerini teşkil eden sözleşmelerin müzakerelerinde ve hazırlanmasında önemli tecrübelere sahiptir. Ortak girişim (joint venture), birleşme ve devralma, yatırım anlaşmalarının dahil olduğu ve şirketlerin hukuki mevzuat çerçevesinde ihtiyacı olan prosedürleri de içeren geniş kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir. Yurtdışı yatırımlar ve yabancı ortaklıklar konusunda tecrübe ve bilgisi şirketlerin büyümelerine destek olmaktadır.

Uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde şirketlere değerli katkılar sunarak sorunların kısa sürede her iki taraf menfaatine çözülmesi konusunda büyük katkılar sunmaktadır. Uluslararası tecrübeleri, müzakere yeteneği, dil konusundaki hakimiyeti 20 yıla yaklaşan kariyerinde, müvekkillerinin en iyi sonuçlara en az masrafla ve en yüksek kazançla ulaşmasını sağlamaktadır.


Mutlu Manyas Wheatley anadil seviyesine İngilizce bilmektedir.

mutlu.manyas@manyasandpartners.com

AV. HATİCE ÖZÇELİK
AV. HATİCE ÖZÇELİK

Avukat Hatice Özçelik Marmara Hukuk Fakültesi mezunudur. Uluslararası Ticaret Hukuku alanında İngiltere’de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İdare Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Sınai Mülkiyet Hukuku, Fikri Haklar ve Kat Mülkiyeti alanlarında avukatlık ve danışmanlık tecrübesine sahiptir.

Hatice Özçelik Kentsel Dönüşümün başlangıcından itibaren Türkiye'nin lider inşaat firmalarına hukuki danışmanlık yapmaktadır. Kentsel Dönüşüm Hukukunda riskli yapı ve riskli alan bazında; siteler, kat malikleri, yerli ve yabancı yatırımcılar ile inşaat şirketlerine hizmet vermiştir. Kentsel Dönüşüm Hukukunun hem adli yargı hem de idari yargıda görülen davalarının yürütülmesinde müteahhit, malik ve yatırımcı tarafında önemli tecrübelere sahiptir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve diğer inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmelerin müzakeresi başta olmak üzere kentsel dönüşüm süreci başından sonuna kadar yürütülmesinde önemli tecrübelere sahiptir. 

Doktora çalışması devam etmekte olup Medipol Üniversitesi Yüksek Okulunda ders vermektedir.

Ayrıca İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezinde Kentsel Dönüşüm ve İdare Hukuku alanlarında ders vermiştir.

hatice.ozcelik@manyasandpartners.com

 

AV. ALEV BAYAT
AV. ALEV BAYAT

Avukat Alev Bayat Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İş ve sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku, borçlar hukuku, dava, tahkim ve uyuşmazlık çözümü, marka ve patent hukuku, ticaret hukuku, idari ve vergi, tüketici hukuku, taşınmaz hukuku alanında geniş bir deneyime sahiptir.

Uzun yıllara varan deneyimiyle, iş hukuku alanında gerek işverenlere gerekse çalışanlara verdiği hukuki destek ile önemli bir saygınlığa sahiptir.  İş hukukunun her alanında hizmet vermekte, personel işlemleri ve şirketlerin insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık vermektedir.

Ayrıca işverenlere ve üst düzey yöneticilere iş akdinin veya ortaklığının başlangıcı ve sona ermesi konusunda danışmanlık vermektedir.

Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Arabuluculuk sınavlarından da başarılı olarak Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na bağlı arabulucu ünvanına hak kazanmıştır.

Manyas&Partners Hukuk Bürosu bünyesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmalarını sürdürmekte, aynı zamanda şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

alev@manyasandpartners.com

AV. DENİZ YAĞLIDERE
AV. DENİZ YAĞLIDERE

Avukat Deniz Yağlıdere, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültes mezunudur. Kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmıştır. Dava takibi, icra hukuku, gayrimenkul hukuku, aile hukuku ve vatandaşlık hukuku alanlarında çalışmaktadır. Aile hukuku, evlilik hukuku ve özellikle de boşanmanın mali sonuçları ile ilgili olarak da hizmet vermektedir.  Ayrıca tahkim hukuku ile ilgili çalışmalar sürdürmektedir . 

 Deniz Yağlıdere çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

deniz.yaglidere@manyasandpartners.com

AV. NAZAN  TÜRKDOĞAN
AV. NAZAN TÜRKDOĞAN

Avukat Nazan Türkdoğan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kişisel Verilerin Korunması, İcra iflas hukuku ve aile hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Özellikle boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olarak müvekkillerimize katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda icra hukuku alanında yönetici avukat olarak çalışmaktadır. 

nazan.turkdogan@manyasandpartners.com

AV. İLKE ÇANDIRBAY
AV. İLKE ÇANDIRBAY

Avukat İlke Çandırbay İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İş hukuku, aile hukuku, gayrimenkul hukuku, sivil havacılık hukuku ve ticaret hukuku alanında geniş bir deneyime sahiptir.

Uzun yıllara varan deneyimiyle, iş hukuku alanında gerek işverenlere gerekse çalışanlara verdiği hukuki destek ile önemli bir saygınlığa sahiptir.  İş hukukunun her alanında hizmet vermekte, personel işlemleri ve şirketlerin insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesi konusunda yeni kurulan şirketlerden, büyük ve köklü organizasyonlara kadar , birleşme ve devralmalar, küçülme ve yeniden yapılanmalar da dahil olmak üzere ticaretin her aşamasında müvekkillerimize destek olmaktadır.

Av. İlke Çandırbay işverenlere ve üst düzey yöneticilere iş akdinin veya ortaklığının başlangıcı ve sona ermesi konusunda danışmanlık vermektedir.

Av. İlke Çandırbay'ın, ayrıca sivil havacılık sektöründe uzmanlığı bulunmakta ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlere ve çalışanlara hukuki destek sağlamaktadır.

ilke.candirbay@manyasandpartners.com

BETÜL ÖZCAN
BETÜL ÖZCAN

Betül Özcan, 2017 yılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek yüksek Okulu’nda Bilgisayar Teknolojisi bölümünden mezun olmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Betül Özcan paralegal olarak, dava ve icra takipleri, alacakların takibi, raporlama, müvekkiler ile koordinasyon ve iletişim gibi konularda büromuz avukatlarına en geniş şekilde destek vermektedir.

betul.ozcan@manyasandpartners.com

Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM