İHBAR TAZMİNATI

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı belirsiz süreli kararlaştırılan iş sözleşmelerinin sona ermesi kanun koyucu tarafından birtakım şartlara bağlanmıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerini sona erdirirken bildirim sürelerine dikkat etmek gerekir. Bu şartlara riayet edilmeden iş sözleşmesinin feshi durumunda usulsüz fesih müessesesi gündeme gelir. Usulüne uygun olmayan fesih hem işçi hem de işveren tarafından gerçekleştirilebilir. Usulsüz feshin […]

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe iade davası işvereni tarafından iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilen işçilerin yararlanabileceği bir müessesedir. İşe iade davası işçiler tarafından uygulamada en çok dayanılan iş güvencelerinden biridir. İş Kanunu iş sözleşmelerine hangi hallerde son verilebileceğini ve bu durumun hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. İşçiyi korumak adına işverenin iş sözleşmesini feshetme özgürlüğüne sınırlamalar […]

İŞ DAVASI TÜRLERİ

İş Davası Nedir? İş davası işçi veya işveren tarafından uğranılan haksızlığın giderilmesi talebiyle açılan bir dava çeşididir. İş hacminin gün geçtikçe genişlemesi itibariyle günlük hayatta sıklıkla işçiler ve işverenler arasında uyuşmazlıklara tanık olmaktayız. Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları bir araya gelerek çözemediği ve bu hususlarda uzlaşmaya varamadığı durumlarda kendilerine iş mahkemesinde dava açma hakkı doğar. Uygulamada genellikle […]

İş Hukuku Nedir?

İş Hukuku Nedir? İş hukuku en yalın tanımıyla bağımlı çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla bu hukuk dalı gelişerek günümüze ulaşmıştır. İş hukuku, işçilerin korunmasını hedeflemektedir. Gerek işçilerin maddi durumlarını gerek psikolojik gerekse sosyal durumlarını düzenlemekte ve işçi yararına hükümler barındırmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği […]

İşçi Avukatı

is-hukuku-avukati-manyas

İşçi Avukatı İş Hukuku Nedir? İşçi Avukatı Ne İş Yapar? gibi soruların cevaplarını bulmak istiyorsanız öncelikli olarak detalı açıklamasını yaptığımız İş Hukuku Nedir? adlı makalemizi okumanızı öneririz. Özetleyecek olursak; İş hukuku en yalın tanımıyla çalışma durumunu düzenleyen özel hukuk dallarındandır. Özellikle sanayi devriminden sonra bağımlı çalışan işçi sınıfının artmasıyla bu hukuk dalı gelişerek günümüze ulaşmıştır. […]

Çalışma İzni

Work Permit in Turkey

Çalışma izni başvurusu ve onayı olmadan yabancı uyruklu bir şahsın Türkiye’de yasal olarak çalışması mümkün değildir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar, çalışmaya başlamadan önce yasal olarak çalışma izin almak zorundadır. Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni için gerekli evraklar ile başvurmak gerekir. Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için süresiz, süreli, bağımsız ve Turkuaz kart olmak üzere dört çeşit çalışma […]

Kat Mülkiyeti Hukuku Kapsamında Apartman/Site Aidatı

Kat mülkiyeti düzeninde kat maliklerinin en temel borçlarından bir tanesi ana gayrimenkulün ortak giderlerine katılma borcudur. Kat maliklerinin aidat borçlarını yerine getirmeleri, kat mülkiyeti sağlıklı düzenli bir şekilde devam edebilmesi için oldukça önemlidir. Bu hususta kanun koyucu Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20 hükmü ile bir hukuk kuralı getirmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 20’de; aralarında başka […]

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Yabancı boşanma kararlarının tanıma tenfizi, Türk hukuku bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bugün yurt dışında yaşayan ve sayıları milyonları aşan Türk vatandaşları, yabancı ülkelerde eşlerine karşı boşanma davası açmakta, elde ettikleri kararların tanınması ve tenfizi istemiyle Türk mahkemelerine başvurmaktadırlar. Yabancı boşanma kararlarının verildiği ülke dışında hukuki sonuçlar doğurması, kabul edilmesi tanıma […]

Kolektif Şirket

Kolektif Şirket

Kolektif şirket, ticaret unvanı altında  bir işletmeyi işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kolektif şirket kuruluş ve yönetimleri kolay bir şirket türüdür. Kolektif şirket en az iki ortakla kurulur. Kolektif şirkete yalnızca gerçek kişiler ortak olabilir. Şirket ortaklarından her biri ayrı ayrı şirketi yönetme görevine ve […]

Limited Şirket

Limited Şirket

Limited şirket, gerçek veya tüzel kişilikte, bir veya birden daha fazla kişi tarafından, bir unvan altında kurulan şirketlere denir. Limited şirketler yalnızca bankacılık ve sigortacılık alanlarında faaliyet gösteremezler. Limited şirketlerin esas sermayeleri bellidir. Sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited şirketler türü orta ölçekli firmalar için idealdir. Ortakların kimler olduğunun belli olduğu ve anonim şirketlere […]