Yabancı Personel Çalıştırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

çalışma izni

Yabancıların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan mutlaka çalışma izni belgesini almaları gerekmektedir. Çalışma izin belgesi bulunmayan yabancı işçi çalıştıran işverenler, her bir yabancı işçi için 35.815 TL (203 yılı için) idari para cezası ödemek zorunda […]

Çalışma Hayatında İşverenin Yerine Getirmesi ve Uyması Gereken Hususlar Nelerdir?

Çalışma Hayatında İşverenin Yerine Getirmesi ve Uyması Gereken Hususlar Nelerdir?

İşverenin çalışma hayatında yerine getirmesi ve uyması gereken hususlar aşağıdaki gibidir: Taraflar arasında ki yazılı iş sözleşmesinin tüm sayfalarının ayrı ayrı imzalanması, Sözleşmeye tarih atılmasına dikkat edilmesi, Her iki tarafın bilgilerinin eksiksiz yer verilmesi, Ücret kısmının doldurulması, Sözleşmede işe başlama tarihine yer verilmesi Sözleşmelerin bir nüshasının işçilere verilmesi gerekir. İşten ayrılan işçilere işveren tarafından, işinin […]

Miras Sözleşmesi

miras sözleşmesi

Miras Sözleşmesi Nedir? Miras sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleşen bir hukuki anlaşmadır ve miras bırakan kişiyle diğer taraf arasında yapılır. Miras sözleşme, halk arasında vasiyetname olarak bilinir. Borç yaratmayan ve mirasa bağlı bir işlemdir. Bu sözleşme, kişiye miras bırakanın ölümünden sonra hak elde etme fırsatı sunar. Olumlu ve olumsuz miras sözleşmesi olmak üzere iki ayrı […]

Zorunlu Nedenle Fazla Çalışma

zorunlu nedenle fazla calisma

Zorunlu Nedenlerle yapılan Fazla Çalışmalar İşveren işçilere ücretlerini ödemek zorunda mıdır? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca yapılan fazla çalışmaların işçilere ödenmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde işverenler bu fazla çalışmaları işçilere ödemek yerine yine 4857 Sayılı İş Kanunu’nun tanıdığı imkan doğrultusunda işçilere serbest zaman kullandırmaktadırlar. Ne var ki İşverenlerin bu serbest zamanı uygulamaya geçiremediği bir durum vardır: […]

İşçi Hangi Hallerde Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilecektir?

kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı, İşveren tarafından belirli koşulların sağlanması halinde işyerinde çalıştığı süre boyunca kazandığı kıdemin karşılığı olarak  işçiye ödenen tazminata denmektedir. İşçiler bazı durumlarda kıdem tazminatına hak kazandığı halde işçilerin zayıflığından faydalanan işverenleri tarafından bu tazminat işçilere ödenmemektedir. Bu yazımızda sizlerle kısaca işçilerin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanabileceğinden bahsedeceğiz. Tabi ki bu hangi hallerde kıdem […]

Sahipsiz Gemi

sahipsiz gemi

Sahipsiz gemi, gemi sicil kayıtlarında malikinin kim olduğu belirlenemeyen veya mülkiyeti resmi olarak terk edilmemiş gemilere verilen isimdir. Türk Ticaret Kanunu’nun 998. maddesi, “Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece Devletindir. Sahipsiz gemi, sicil kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak mülkiyeti terk edilmiş olan gemidir. Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil ettirmek […]

Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararının İptali

genel kurul kararının iptali

Genel kurul kararının iptali için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, hazır bulunsun veya bulunmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin […]

Ticari İşletmenin Devri

ticari-isletmenin-devri

Ticari işletmenin devri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iki veya daha fazla ticaret şirketinin birbiri ile birleşerek yeni bir şirket kurmaları, yani ticaret şirketlerinin birleşmesi veya bir ya da daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine katılması, devralma düzenlenmiştir. TTK’nın ilgili maddeleri olan 136 ve 158. Maddelerinde ticaret şirketlerine ait işletmelerin devri ya […]

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli […]

Depremden Etkilenen, Ohal İlan Edilen İllerde, Kısa Çalışma, Fesih Yasağı, İşçilere Nakdi Destek Hakkında Kararname

OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI, İŞÇİLERE NAKDİ DESTEK HAKKINDA KARARNAME.

Depremden etkilenen 11 ilimiz için, 22.02.2023 tarihinde Resmi Gazetede Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal güvenlik alanına ilişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştır.  Kararnamede  işyerlerine kısa çalışma ödeneğinden faydalanma imkanı tanınmış, işverenlere fesih yasağı getirilmiş ve işçilere de nakdi ücret desteği sağlanacağı belirtilmiştir. Depremde hasar gören işyerlerine Kısa Çalışma ödeneği verilecektir. Ohal kapsamında olan […]