Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararının İptali

genel kurul kararının iptali

Genel kurul kararının iptali için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın, hazır bulunsun veya bulunmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin […]

İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı, Sınırları ve Yaptırımları

Rekabet Yasağı Nedir? Rekabet yasağı, çalışanın, rakip bir işletmede çalışmak veya kendi hesabına çalışmak gibi işverenin zararına olacak birtakım işlemleri yapmama yükümlülüğünün olmasına denir. Rekabet yasağının geçerli olabilmesi için sözleşmede yazılı olarak yer alması gerekmektedir. Ek olarak, mutlak ve sonsuz rekabet yasağı çalışma hürriyetinin ihlali anlamına geleceği için rekabet yasağının bazı sınırları mevcuttur. Bu kapsamda […]

Kripto Paralar Sözleşmeye Konu Edilir Mi?

KRİPTO PARALAR SÖZLEŞMEYE KONU EDİLİR Mİ?

Kripto Para Nedir?  Kripto paralar, sanal para birimi olarak kullanılan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlıklardır.  Kripto Paralar Sözleşmeye Konu Edilir Mi?  Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde bir taraf taahhüt ettiği edimi yerine gerçekleştirirken diğer taraf ise bu edime karşılık olarak sözleşmede kararlaştırılan bedelin ödenmesi borcu altına girecektir.  Kural olarak sözleşme serbestisi ilkesi […]

Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Türleri

Sözleşme Hukuku ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan insanlar günümüzde çıkan sorunların arması ve güvenin azalmasıyla yazılı sözleşmeler yapmaya başlamıştır. Yazılı sözleşmeler hem satış yapan firmayı hem de ürün veya hizmet satın alan tarafı […]