Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri ve Alması Gereken Önlemler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? 2010 yılında Anayasa’ya eklenen «Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkında sahiptir.» maddesiyle birlikte (Anayasa md.20) kişisel verilerin korunması alanında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşmış ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî […]

İş Hukuku Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kişilerin adı, soyadı, adres bilgisi, telefon numarası, var ise mevcut olan hastalıkları, banka hesap numaraları, kredi kartları, şifreleri, mali kayıtları gibi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerdir.  Kişisel Verileri Koruma Kanunun Amacı Nedir?  Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik […]

KVKK Nedir?

KVKK Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), özel hayatın gizliliğini esas alarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasına ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur.Kanunun amacı her türlü kişisel bilginin korunmasıdır. Verinin kullanımının engellenmesi veya yasaklanması değil, önemli olan doğru kişiler tarafından kullanılıyor olması ve veri […]