Türk Hukukunda Çek

I- TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİÇek yalnızca bir bankaya hitaben yazılabilen kanuni şekil şartlarına tabi, kıymetli evrak sayılan özel bir havale senedidir. Çekin poliçede olduğu gibi nitelikli bir havale olduğu kabul edilmektedir. Çek kanunen emre yazılı senetlerden olması nedeniyle ciro ve zilyetliğin geçirilmesi yoluyla devredilir. Çeki düzenleyen kişi, çek düzenlemek suretiyle muhataba belirli bir bedelin lehtara […]