Eylül 16, 2021 In Güncel Haberler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri ve Alması Gereken Önlemler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?2010 yılında Anayasa’ya eklenen «Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkında sahiptir.» maddesiyle birlikte (Anayasa md.20) kişisel verilerin korunması alanında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde…

READ MORE
Eylül 15, 2021 In Güncel Haberler

İş Hukuku Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kişilerin adı, soyadı, adres bilgisi, telefon numarası, var ise mevcut olan hastalıkları, banka hesap numaraları, kredi kartları, şifreleri, mali kayıtları gibi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerdir.  Kişisel Verileri Koruma Kanunun Amacı Nedir? …

READ MORE
Eylül 14, 2021 In Güncel Haberler

KVKK Nedir?

KVKK Nedir?6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), özel hayatın gizliliğini esas alarak kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınmasına ilişkin kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur.Kanunun amacı her türlü kişisel bilginin…

READ MORE
Eylül 10, 2021 In Güncel Haberler

Nafaka nedir, çeşitleri nelerdir?

Nafaka Nedir?Boşanma davası sırasında ya da boşanma davası sonuçlandıktan sonra mahkeme kararı ile verilen eşin eski eşe ödemekle zorunlu olduğu aylık maddi ödenektir. Nafakanın birden fazla çeşidi bulunmakta ve her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır….

READ MORE
Eylül 9, 2021 In Güncel Haberler

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal PaylaşımıBoşanmadan sonra, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların nasıl paylaşılacağı önemli bir sorundur. Eşler genellikle evlenmeden önce herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmazlar. Dolayısıyla yasal mal rejimine tabi olurlar.Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği devam ederken eşlerin…

READ MORE
Eylül 8, 2021 In Güncel Haberler

Çekişmeli boşanma davası nedir, nasıl açılır?

Boşanmayı eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesine şeklinde tanımlayabiliriz. Hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için, eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekir. Aynı zamanda…

READ MORE
Eylül 7, 2021 In Güncel Haberler

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nereye Başvurulur ve Usulü Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır. Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın…

READ MORE
Eylül 3, 2021 In Güncel Haberler

İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri

Bu doğrultuda, Bakanlığımızca, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir. Buna göre; İşverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici…

READ MORE
Ağustos 31, 2021 In Güncel Haberler

Yargıtay kazancı bordroda eksik gösterilen işçiyi haklı buldu. “Haklı Fesih” sebebi dedi.

Ücret bordrosu hukuken işçinin çalışması karşılığı kendisine ödenmesi gereken ücret ve ücrete bağlı hakların yer aldığı belgedir. Ancak yargıya yansımış onlarca olay bordronun tanımlandığı gibi uygulanmadığını göstermiştir. Bir kısım işveren bordroda işçinin gerçek ücretini göstermez. Ücretin sadece asgari…

READ MORE
Ağustos 24, 2021 In Güncel Haberler

Yargıtay’dan ‘Retweet’ Kararı

Yargıtay, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Verdiği kararda, Twitter’ da hakaret içerikli paylaşımları ‘retweet’ yapan kullanıcının hakaret suçu işlediğine hükmetti. Yargıtay 18’inci Ceza Dairesi, Twitter’da kamu görevlisine hakaret içeren paylaşımı retweet yapan kullanıcının…

READ MORE