Aralık 6, 2021 In Güncel Haberler

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu ve Bu Kanuna Göre Toplu İş Sözleşmeleri

1 – GİRİŞ 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 1982 Anayasası ile çıkarılan ve fakat beklentileri karşılamakta yetersiz kalan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun yerini almıştır. Kanun;…

READ MORE
Kasım 23, 2021 In Güncel Haberler

Arabuluculuk ve Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kurallar

Türk çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin küreselleşme ve gelişen teknoloji karşısında yetersiz kalması mevzuatta köklü değişikliklerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle 01.10.2011 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiş, istinaf yargı yolu siteme dahil edilmiştir. Akabinde yargılamanın…

READ MORE
Kasım 10, 2021 In Güncel Haberler

Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Türleri

Sözleşme Hukuku ticaretin artması ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir konu haline gelmiştir. Geçmişte sözü senet kabul eden ve yazılı sözleşmelere gerek duymayan insanlar günümüzde çıkan sorunların arması ve güvenin azalmasıyla yazılı…

READ MORE
Kasım 2, 2021 In Güncel Haberler

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İş sözleşmesinin, haksız veya geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda genellikle işçi hak ve alacaklarına yönelik davalar akla gelmektedir. Bu davalardan biri olan işe iade davası, işveren tarafından iş sözleşmesi geçerli bir neden olmaksızın feshedilen…

READ MORE
Ekim 20, 2021 In Güncel Haberler

İşçi Çalışma Süreleri Ve Fazla Çalışma

Çalışma süresi, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre olarak ifade edilmektedir. İş Kanunu’nun “Çalışma Süresinden Sayılan Haller” başlıklı maddesinde çalışılmasa da çalışma süresi içerisinde değerlendirilmesi gereken haller belirtilmiştir. Madde hükmüne göre çalışma süresinden sayılan haller şu şekildedir: a) Madenlerde,…

READ MORE
Ekim 18, 2021 In Güncel Haberler

İşçinin SGK Primlerinin Eksik Ödenmesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanunu uyarınca işverenler işçileri sigortalı olarak çalıştırmak zorundadır. Ayrıca işverenler sigorta primlerini işçilerin almış olduğu gerçek ücret üzerinden zamanında ve eksiksiz olarak SGK’ya yatırma yükümlülüğü altındadır. Ancak uygulamada işverenlerin…

READ MORE
Ekim 12, 2021 In Güncel Haberler

Tüketici Mahkemesi kararı: Taahhüt cayma bedeli geri ödenecek

Dava dosyasına göre İ. A., adlı vatandaş 26 Temmuz 2018’de 24 ay taahhütlü olarak internet bağlattı. Ancak, internete bağlanmasında ve hızında sıkıntı yaşadı. Sorununa çözüm bulunamayan İ. A. 24 aylık taahhüt süresinin bitme tarihi olan 26 Temmuz 2020’yi beklemeden…

READ MORE
Ekim 1, 2021 In Güncel Haberler

Yargıtay’dan emsal karar: ‘Ben yoksam hiçsin’ boşanma sebebi sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin eşini aşağılamak anlamına geldiğine ve haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile…

READ MORE
Eylül 16, 2021 In Güncel Haberler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Şirketlerin Yükümlülükleri ve Alması Gereken Önlemler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?2010 yılında Anayasa’ya eklenen «Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkında sahiptir.» maddesiyle birlikte (Anayasa md.20) kişisel verilerin korunması alanında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuştur.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde…

READ MORE
Eylül 15, 2021 In Güncel Haberler

İş Hukuku Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel veri, kişilerin adı, soyadı, adres bilgisi, telefon numarası, var ise mevcut olan hastalıkları, banka hesap numaraları, kredi kartları, şifreleri, mali kayıtları gibi belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilgili tüm bilgilerdir.  Kişisel Verileri Koruma Kanunun Amacı Nedir? …

READ MORE