Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma ve Tenfiz Nedir? Yabancı boşanma kararlarının tanıma tenfizi, Türk hukuku bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bugün yurt dışında yaşayan ve sayıları milyonları aşan Türk vatandaşları, yabancı ülkelerde eşlerine karşı boşanma davası açmakta, elde ettikleri kararların tanınması ve tenfizi istemiyle Türk mahkemelerine başvurmaktadırlar. Yabancı boşanma kararlarının verildiği ülke dışında hukuki sonuçlar doğurması, kabul edilmesi tanıma […]

Evlat Edinme, Evlat Edinme Şartları ve Evlatlığın Miras Hakkı

Bu yazımızda evlat edinme konusunu geniş kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Evlat Edinme, Evlatlık Edinme Şartları ve Evlatlığın Miras Hakkı konusunu anlatmadan önce evlat edinmeyi tanımlayarak başlayalım. Evlat edinme; durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler ile, durumu evlat edindirilmeye uygun çocukların, erginlerin veya kısıtlıların, mahkeme kararıyla hukuki bağlar kurularak ebeveynliğinin üstlenilmesidir. Anne ve baba olma duygusunu […]

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi)

Evlilik Sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik sözleşmesi kanundaki diğer adıyla mal rejimi sözleşmesi çiftlerin evlenmeden önce veya evlendikten sonra her zaman yapabileceği iradi bir sözleşmedir. Ancak evlilik sözleşmesi, tarafların boşanmanın tüm sonuçlarını belirleyebilecekleri veya evlilik birliği içerisinde kurallar koyabilecekleri bir sözleşme değildir. Eşler mal rejimi sözleşmesi yapma konusunda özgürdürler. Eşlerin yapabileceği mal rejimi sözleşmeleri kanun ile sınıflandırılmıştır. Eşlerin kanunda belirli sayıda […]

Yargıtay’dan emsal karar: ‘Ben yoksam hiçsin’ boşanma sebebi sayıldı

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Sen ancak benim paramla varsın, ben yoksam hiçsin” ifadesinin eşini aşağılamak anlamına geldiğine ve haklı boşanma sebebi olduğuna hükmetti.Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, erkeğin davasını kabul etti. Davalı – karşı davacının kararı temyiz etmesiyle devreye giren Yargıtay 2. Hukuk […]

Nafaka nedir, çeşitleri nelerdir?

Nafaka Nedir? Boşanma davası sırasında ya da boşanma davası sonuçlandıktan sonra mahkeme kararı ile verilen eşin eski eşe ödemekle zorunlu olduğu aylık maddi ödenektir. Nafakanın birden fazla çeşidi bulunmakta ve her nafaka çeşidine göre ayrı ayrı şartları da bulunmaktadır. Kanunda sayılan şartların bulunması halinde ancak mahkeme tarafından nafaka bağlanabilir. Nafaka Çeşitleri Tedbir Nafakası: Boşanma davası […]

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı Boşanmadan sonra, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan malların nasıl paylaşılacağı önemli bir sorundur. Eşler genellikle evlenmeden önce herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmazlar. Dolayısıyla yasal mal rejimine tabi olurlar.Boşanmada mal paylaşımı, evlilik birliği devam ederken eşlerin edindiği malların, evliliğin mahkeme kararı ile sonlanması sonrasında eşit şekilde paylaştırılması ilkesine dayanır. Boşanmada mal paylaşımı […]

Çekişmeli boşanma davası nedir, nasıl açılır?

Boşanmayı eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, birinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararı ile son verilmesine şeklinde tanımlayabiliriz. Hâkimin boşanmaya karar verebilmesi için, eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması gerekir. Aynı zamanda açılan boşanma davasının konusunun kanunda yazılı sebeplerden birine dayanması gerekir. Çekişmeli Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma, eşlerin anlaşmaya […]

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir, Nereye Başvurulur ve Usulü Nedir?

Boşanma, evlilik birliğinin mahkeme kararının kesinleşmesi ile son bulmasıdır. Boşanma tarihi, boşanma kararının kesinleştiği tarihtir. Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de işlem görebilmesine esas olmak üzere Türk mahkemelerince tenfiz veya tanıma kararı verilip, kesinleşmesi halinde, yabancı mahkemece verilmiş olan kararın kesinleşme tarihi, boşanma tarihi olarak kabul edilir. Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma en az 1 yıllık evlilik sürdüren […]

Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal ayrılığı rejimi

Mal Ayrılığı rejimi nedir, sözleşmesinin geçerlilik şartları nelerdir? Mal ayrılığı rejimi, evlilik birliği içinde tarafların edindiği malların boşanma, ölüm, iptal gibi evlilik birliğinin sona erdiği durumlarda nasıl paylaşılacağı Türk Medeni Kanunu’muzca düzenlenmiş olup mal paylaşımına ait 4 ayrı sistem tanımlanmıştır. Bunlar : Edinilmiş Mallara Katılma (Yasal Mal Rejimi) Mal Ayrılığı Paylaşmalı Mal Ayrılığı Mal Ortaklığı […]