YURTDIŞINDA YAŞAYAN VE TÜRKİYEDE BANKA HESABI OLANLAR GELİRLERİNİ YAŞADIKLARI ÜLKEDEKİ BANKALARINA BİLDİRMEK ZORUNDA

YURTDIŞINDA YAŞAYAN VE TÜRKİYEDE BANKA HESABI OLANLAR GELİRLERİNİ YAŞADIKLARI ÜLKEDEKİ BANKALARINA BİLDİRMEK ZORUNDA

16.05.2021

Türkiye Cumhuriyeti, OECD ülkeleri arasında imzalanan vergi konularında ilgili paylaşımıyla ilgili anlaşmasına  taraf olmuştur. Çok taraflı olan bu uluslararası anlaşmaya  göre gurbetçi vatandaşların ve Türkiye’de parası olan yabancı ülke vatandaşlarının, finansal bilgileri, banka ve altın hesaplarının karşılıklı otomatik olarak diğer ülkeler ile paylaşılacaktır. Bu bilgi kapsamına dahil olan vergiler gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisidir.

Vergi konusunda imzalanan karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesine göre, Çifte vatandaşların, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de parası olan her yabancı ülke vatandaşlarının, Türkiye’deki vergiye tabi banka hesabı, altın hesabı veya başka bir finansal geliri, yatırımı varsa ve bu para toplam 1000 doları geçiyorsa, yaşadığınız ülkede yılbaşına kadar kendinizle ilgili bu bilgileri bankalara bildirmeniz gerekmektedir. Eğer bildirimde bulunmazsanız gelirinizi gizlemeniz sebebi ile bu menkul yatırımlarınıza vergilendirme uygulanacak, vergi kaçakçılığı suçundan kişilere yaptırım uygulanacak, bu yaptırımın sınırlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesinde yer alan cezalar belirleyecektir.

 

Değinmemiz gereken bir diğer husus ise bu bilgi paylaşımlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca geçerli olup olmadığıdır. Kanunun ‘Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması’ kenar başlıklı 9. Maddesindeki genel kural kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmasının mümkün olmadığıdır. Ancak maddenin devamında uluslararası sözleşmeler saklı kalarak kişisel verilerin, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme gereğince kişisel verilerin paylaşmaya izin veren uluslararası sözleşmeler ilgili kişinin menfaatine ters düşse dahi yurt dışına aktarılacaktır. Madde bu hususu saklı tutarak buna izin vermiş olmakla birlikte normlar hiyerarşisinin en üstünde olan Anayasa’nın ‘Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma’ kenar başlıklı 90. Maddesinde ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.’ diyerek normların çatışması halinde uluslararası sözleşmenin uygulanacağını belirtmiştir. Yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda belirtilen verilerin ilgili kişinin rızası dahilinde paylaşılabileceği düzenlemesi ile Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin çatışması halinde üst norm olan Anayasa’nın lafzı gereği Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi esas alınacaktır.


KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM