YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER?

YENİ TORBA YASA MADDELERİ NELER?

17.05.2021

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların telafi edilmesi için hazırlanan 15 maddelik paket Meclis'te kabul edilerek kanunlaştı.

Torba yasa üç ay işten çıkarma yasağı, işyerlerine vergi kolaylığı, çiftçiye destek gibi pek çok konu hakkında detaylar yer alıyor.

 

TORBA YASA NEDİR?

Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.

 

YENİ TORBA YASA MADDELERİ:

İŞYERİNE VERGİ KOLAYLIĞI

 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak.
 • Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenebilecek. Bu süreler 3 ay uzatılabilecek.

 

ÜÇ AY İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

 • Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.
 • Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı bir şekilde sonlandırılabilmesine ilişkin düzenleme yapılacak.
 • Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.

 

KONUT VE İŞYERLERİNE SU FATURASI GELMEYECEK

 • Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek, bu süre 3 ay uzatılabilecek.
 • Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek.
 • Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağı şirketlerden olası kaynak çıkışının engellenmesi ve Fonun denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunulması tarihi, Haziran yerine Eylül olacak.
 • Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde %25'inin dağıtılabilecek.

 

TEDAŞ ALACAKLARI

 • TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.
 • TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek.
 • Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1/8/2020 tarihine kadar uzatılacak.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilecek.

 

E-İHALE DÖNEMİ

 • Hazine taşınmazlarına ilişkin ihaleler 31/7/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Bu süre de 3 ay uzatılabilecek.
 • Mücbir sebep hallerinde; Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi vs. yöntemlerinin Bakanlıkça belirlenmesi,

 

EL KONULAN CİHAZ KULANIMA SOKULACAK

 • Kaçakçılıkla mücadelede el konulan, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve diğer malzemeler bekletilmeyerek ilgili kamu kurumuna tahsis edilecek.

 

YAŞLILARA İLE ENGELLİLERE YARDIM

 • Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımların üç ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan yapılması sağlanacak.

 

ÇİFTÇİYE DESTEK

 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.
 • Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.
 • Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

 

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE KAYNAK

 • Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

 

SEÇİMLER ERTELENİYOR

 • Boşalan muhtarlıklara ilişkin 2020 yılında yapılması gereken seçimler, seçmen askı süreleri gibi yasal zorunlulukların koronavirüsle (Covid-19) mücadele önlemleri çerçevesinde yürütülmesi mümkün olmadığı için ertelenecek.

 


KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM