Yargıtay Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sonucu İş Sözleşmesini Fesih Eden İşçiyi Haklı Buldu Ve Tazminat Talebini Kabul Etti

Yargıtay Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Sonucu İş Sözleşmesini Fesih Eden İşçiyi Haklı Buldu Ve Tazminat Talebini Kabul Etti

26.01.2021

Davacı işçi rızası dışında olan esaslı değişiklik ve yetkisi olmayan yerde görevlendirilmiş olması nedeniyle iş sözleşmesini haklı neden ile fesih ettiğini kıdem tazminatı talep ettiğini ileri sürdü.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 24.06.2020 tarihli kararında davacı işçi aleyhine yapılan esaslı değişiklik sonrasında işçinin 8 ay çalışmaya devam etmesini kapalı kabul olarak ettiği anlamına gelmediğini, bu sebeple iş sözleşmesini haklı olarak fesih etti sonucunda kıdem tazminatı talebini kabul ettiğini belirtti.

 

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ
2016/18207 E. 2020/6369 K.
24.06.2020 T.

Yargıtay, Davacı işçi çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve yetkisi olmayan bir işte görevlendirilmiş olması nedeni ile haklı nedenlerle iş sözleşmesini  feshettiğini ve kıdem tazminatı talep ettiğini ileri sürdüğünü - çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği kapalı olarak kabul ettiği anlamına gelmediği/işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı talebinin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Karar Özeti : Dava, Davacı işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği iddiasına dayalı kıdem tazminatı ve ücretli izin alacağının tahsili istemine ilişkindir.

İş Kanunu'nun 22. Maddesine göre işçinin çalışma koşullarında işçi aleyhine değişikliğin işveren tarafından yazılı olarak yapılması ve değişikliğin 6 iş günü içerisinde işçi tarafından yazılı olarak kabulü gerekir. Kanuni düzenlemeye göre işçi tarafından yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik işçiyi bağlamaz. Davacı işçi davalı bankanın genel müdürlük işyerinde çalışırken önce Levent şubesinde görevlendirilmiş 3 ay kadar sonra bu defa Avcılar şubesinde çalışmak üzere görev değişikliği yapılmıştır. Dosya kapsamı ve özellikle her iki taraf tanık anlatımlarına göre genel müdürlük işyerinde işyerine gidiş gelişlerde servis imkanı olduğu halde, şube işyerlerinde servis sağlanmamış ve yol parası da ödenmemiştir. Böyle olunca çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla, işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği kapalı olarak kabul ettiği anlamına gelmediği kabul edilmeli ve işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır. Talebin yerinde olmayan gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NELER GETİRİYOR?
TÜRKİYE İLE İNGİLTERE ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NELER GETİRİYOR?
Birleşik Krallık 31 Aralık 2020 itibariyle Avrupa Birliğinden çıktı. Böylece Avrupa Birliği ile diğer ülkeler arasındaki Gümrük Birliği anlaşmaları da Birleşik Krallık için sona ermiş
DEVAMINI OKU>
Gemi Sicili Nedir ?
Gemi Sicili Nedir ?
“Gemi sicili, gemilerin kaydına mahsus bir kütüktür. Kanun iktisadi bakımdan önemi haiz ve üçüncü şahısları ilgilendiren bazı hukuki münasebetlerin aleni hale getirilmesini arzu
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM