MESLEK HASTALIĞI

MESLEK HASTALIĞI

17.05.2021

Meslek Hastalığı Nedir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre meslek hastalığı sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hali olarak tanımlanmışken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre ise mesleki risklere maruz kalma sonucu ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalığının neler olabileceği Sosyal Sigorta Sağlık İşlemler Tüzüğü’nün 5. maddesinde sayılmıştır. Ancak sayılan maddede yer almayıp oluşan rahatsızlığın meslek hastalığı olup olmadığını inceleyecek olan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu bu konuda karar verme yetkisine sahiptir.

İşverenin Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

Bu kapsamda iş veren tarafından birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir. İş veren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Meslek Hastalığının Şartları ve Meslek Hastalığına Yakalanan Kişinin Olanakları

Meslek hastalığına yakalanan kişi ise her şeyden önce ‘işçi’ sıfatına haiz olmalıdır. SGK yardımlarından yararlanması için işçinin sigortalı olması gerekmektedir ancak meslek hastalığına yakalandığı tarihte sigortalı olmasına gerek yoktur. Yani işçi işten ayrıldığı zamanda meslek hastalığına yakalansa dahi SGK yardımlarından yararlanabilir ve işverene maddi manevi tazminat isteminde bulunabilir. Fakat tüm bu istemlerde bulunmak için meslek hastalığının yaptığı iş dolayısıyla ortaya çıkması lazımdır.

Meslek hastalığına yakalanan kişiye SGK tarafından bazı yardımlar sağlanmaktadır. Meslek hastalığı sigortasından sigortalıya sağlanan haklar, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanması, meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi, hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği, analık sigortası kapsamında emzirme ödeneği, cenaze ödeneği, askerlik ve doğum borçlanması şeklindedir.

Meslek hastalığına yakalanan kişi işverene, hem işverenin yukarıda sayılan önlemleri almadığı hem de meslek hastalığına yakalandığı için maddi ve manevi tazminat açma hakkı vardır. Maddi tazminat isteminde bulunan sigortalı işçi, meslek hastalığı nedeni ile olan tedavi masraflarını, çalışma sürecindeki yoksun kaldığı kazancı ayrıca işgücü eksikliğinden dolayı ileride mahrum olacağı ekonomik kaybını bu dava ile talep edebilecektir.

Mahkeme maddi tazminatı üç unsuru dikkate alarak hesaplar. Bunlar; işçinin en son aylık geliri, işçi ve işverenin kusurlarının oranı ve tabi ki maluliyeti oranıdır.

Manevi tazminat açma hakkı ise sadece meslek hastalığına yakalanan kişiye verilmemiş olup bu kişinin yakınların da haklı nedenin ve menfaatin varlığı sonucunda manevi tazminat davası açabilecektir.

Mahkeme manevi tazminat miktarını hesaplarken kişinin yaşadığı elem ve ızdırabı, tarafların meslek hastalığının oluşmasındaki kusur oranlarını ve gelirlerini dikkate alır.

Son olarak meslek hastalığında tazminat davası açma süresi 10 yıl ile sınırlı olup bu süre zararın ve zarar verenin öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.


KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM