Gemi Sicili Bağlama Kütüğü

Gemi Sicili Bağlama Kütüğü

17.05.2021
GEMİ SİCİLİ
 
Gemi sicili, gemilerin kaydına mahsus bir kütüktür. Kanun iktisadi bakımdan önemi olan ve üçüncü şahısları ilgilendiren bazı hukuki ilişkilerin aleni hale getirilmesini istemiştir. Gayrimenkullerde bu aleniyeti tapu sicili, tacirlerde ticaret sicili, gemilerde ise gemi sicili sağlar. Gemi siciline ilgili kanunlar ile belirtildiği surette, gemiler hakkında belli bilgiler ile birlikte, gemi üzerindeki hakları gösteren bilgiler kayıt edilir. Ancak gemi siciline bütün gemiler tescil olunmaz. Tescili haiz gemiler için belirli şartların gerçekleşmesi gereklidir. Gemi Sicili’ine tescil için ilk şart tescil edilecek şeyin TTK’da belirtilen şekilde gemi olarak nitelendirilmesidir. Geminin başka bir yabancı devletin gemi siciline kayıtlı bulunmayıp, Türk Bayrağı çekme hakkına sahip Türk gemisi olması beklenmektedir. Buna ek olarak 18 gros tonilato veya daha büyük her ticari gemilerin tescili zorunlu iken, 18 gros tonilatodan küçük Türk Bayrağı çekme hakkına sahip ticari gemiler ile tonilatosu ne olsun ticari olmaya gemilerin (yatlar, araştırma, gezinti, eğitim, spor amaçlarına tahsis edilmiş gemiler) tescili zorunlu olmayıp ihtiyaridir.
 
Gemi Siciline tescil edilmemiş olan gemiler içinse mevzuat başka bir zorunluluk getirmiştir. Bu halde gemilerin kullanış amacı ister ticari ister özel amaç olsun Gemi Siciline kaydı yapılmamış bir geminin Bağlama Kütüğü’ne kaydı zorunlu olacaktır.
 
Gerek Gemi Sicili gerekse Bağlama Kütüğü ile ilgili tüm işlemler için sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM