Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı Boşanma Süreci

17.05.2021

Anlaşmalı Boşanma : Zorlu süreci daha kolay ve hızlı aşmanın yolu

Boşanma her iki eş için zor bir süreç. Sonuçları hayat boyu sürecek bu sürecin hem eşler hem de çocuklar için en doğru şekilde atlatılması çok önemli. Boşanma konusunda anlaşmak tüm aile bireylerinin en sağlıklı şekilde yollarına devam etmesi için en iyi çözüm.

Anlaşmalı boşanma, kısaca eşlerin boşanmanın ekonomik sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin her konuda karşılıklı anlaşarak boşanmaları anlamına gelir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları:

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
  • Eşler boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili tüm konularda bir uzlaşma içinde olmalıdır
  • Eşler birlikte dava açabilir veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul edebilir
  • Hakimin boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin tarafların anlaşmaya vardıkları hususları yani Boşanma Protokolünü onaylaması gerekir.
  • Hakimin er iki eşi mahkemede bizzat dinlemesi gerekir

Anlaşmalı boşanmada en önemli konulardan biri eşlerin mutabakatlarını içeren “Boşanma Protokolü” nün hazırlanmasıdır. Boşanma Protokolü  eşlerin boşanma, çocukların velayeti, çocuklarla görüşme, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları, aile konutu, ev eşyaları, araba ve diğer konularda uzlaşmalarını düzenleyen bir anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma davasında bu protokol hakime sunulur ve hakimin onaylaması halinde boşanma kararı ile birlikte uygulamaya girer.

Boşanma Protokolünün evlilikle ve boşanmanın sonuçları ile ilgili her konuyu detaylı ve hukuka uygun şekilde içermesi çok önemlidir. Boşanma Protokolünde yapılan hatalar nedeniyle eşlerden birinin veya her ikisinin daha sonra pişmanlık duyması veya uygulanması mümkün olmayan hususların protokolde yer alması nedeniyle sonradan dava konusu olması sıkça rastlanan durumlardır. Boşanma sürecinde hukuki destek alınması bu risklerden kaçınmak için önemli.

Manyas Hukuk Bürosu olarak boşanma konusunda avukatın yaklaşımının diğer hukuki süreçlerden farklı olması gerektiğine inanıyoruz. Eşleri bir davanın tarafları olarak görmeyip maddi ve manevi olarak en az şekilde etkilenecekleri bir çözüm ortaya koymayı amaçlıyoruz. Özellikle çocukların menfaatlerinin ve geleceklerinin gözetilerek bir anlaşmaya varılması tüm aile için en doğru yoldur.

Eşler her konuda anlaşmaya vardığı ve Boşanma Protokolü yasa ve usule uygun olarak hazırlandığı takdirde, hakimin protokolü onaylaması ile tek celsede boşanmaya karar verilmektedir. Hayatınızı yeniden şekillendirirken hukuki süreçlerde uzmanından destek almak sizin ve aileniz için en faydalı çözümdür.

 

 


KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
KOD 29 İçin SGK Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
SGK, işçilerin yeni işe girmesini zorlaştıran kod 29 konusundaki mağduriyeti gidermek için genelgede değişiklik yaptı.
DEVAMINI OKU>
Çalışma İzin Harçları
Çalışma İzin Harçları
492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM