Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı Boşanma Süreci

30.10.2020

Anlaşmalı Boşanma : Zorlu süreci daha kolay ve hızlı aşmanın yolu

Boşanma her iki eş için zor bir süreç. Sonuçları hayat boyu sürecek bu sürecin hem eşler hem de çocuklar için en doğru şekilde atlatılması çok önemli. Boşanma konusunda anlaşmak tüm aile bireylerinin en sağlıklı şekilde yollarına devam etmesi için en iyi çözüm.

Anlaşmalı boşanma, kısaca eşlerin boşanmanın ekonomik sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin her konuda karşılıklı anlaşarak boşanmaları anlamına gelir.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları:

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
  • Eşler boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili tüm konularda bir uzlaşma içinde olmalıdır
  • Eşler birlikte dava açabilir veya bir eşin açtığı davayı diğer eş kabul edebilir
  • Hakimin boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin tarafların anlaşmaya vardıkları hususları yani Boşanma Protokolünü onaylaması gerekir.
  • Hakimin er iki eşi mahkemede bizzat dinlemesi gerekir

Anlaşmalı boşanmada en önemli konulardan biri eşlerin mutabakatlarını içeren “Boşanma Protokolü” nün hazırlanmasıdır. Boşanma Protokolü  eşlerin boşanma, çocukların velayeti, çocuklarla görüşme, nafaka, tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları, aile konutu, ev eşyaları, araba ve diğer konularda uzlaşmalarını düzenleyen bir anlaşmadır. Anlaşmalı boşanma davasında bu protokol hakime sunulur ve hakimin onaylaması halinde boşanma kararı ile birlikte uygulamaya girer.

Boşanma Protokolünün evlilikle ve boşanmanın sonuçları ile ilgili her konuyu detaylı ve hukuka uygun şekilde içermesi çok önemlidir. Boşanma Protokolünde yapılan hatalar nedeniyle eşlerden birinin veya her ikisinin daha sonra pişmanlık duyması veya uygulanması mümkün olmayan hususların protokolde yer alması nedeniyle sonradan dava konusu olması sıkça rastlanan durumlardır. Boşanma sürecinde hukuki destek alınması bu risklerden kaçınmak için önemli.

Manyas Hukuk Bürosu olarak boşanma konusunda avukatın yaklaşımının diğer hukuki süreçlerden farklı olması gerektiğine inanıyoruz. Eşleri bir davanın tarafları olarak görmeyip maddi ve manevi olarak en az şekilde etkilenecekleri bir çözüm ortaya koymayı amaçlıyoruz. Özellikle çocukların menfaatlerinin ve geleceklerinin gözetilerek bir anlaşmaya varılması tüm aile için en doğru yoldur.

Eşler her konuda anlaşmaya vardığı ve Boşanma Protokolü yasa ve usule uygun olarak hazırlandığı takdirde, hakimin protokolü onaylaması ile tek celsede boşanmaya karar verilmektedir. Hayatınızı yeniden şekillendirirken hukuki süreçlerde uzmanından destek almak sizin ve aileniz için en faydalı çözümdür.

 

 


YABANCI BAYRAKLI TEKNENİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİRİLMESİ/YURT DIŞINDA ŞİRKET KAPANIŞI/TASFİYESİ/GEMİ TESCİLİ VE SİLİNMESİ
YABANCI BAYRAKLI TEKNENİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİRİLMESİ/YURT DIŞINDA ŞİRKET KAPANIŞI/TASFİYESİ/GEMİ TESCİLİ VE SİLİNMESİ
27/01/2017 tarihinden önce iktisap edilmiş olan, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra ve özel tekneleri Türk Bayrağına geçirmek mümkün.
DEVAMINI OKU>
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM SÜRECİ VE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM SÜRECİ VE BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
Yalova Ticaret Odası'nda kişisel verilerin korunması kanununa uyum süreci ve bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.
DEVAMINI OKU>
Hedeflerinize ulaşabilmek için
ticari bakış açısı ile hukuki uzmanlığı
birleştirerek yaratıcı ve pratik
çözümler öneriyoruz.
İLETİŞİM